(1/6)
105 Souhlasný pojem k hledanému
geografické heslo:
breslau (wojewodschaft)  

[Nápoveěda]
  /
1 Działalność kulturalna społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku / Szydzisz, Marcin 2011
2 Kampania propagandowa PZPR po orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich (województo wrocławskie) / Mazur, Zbigniew 2007
3 Kim byli "Wołod'ko" i "Biłyj"? O rzekomym istnieniu UPA na terenie województwa wrocławskiego w latach 1947-1951 / Syrnyk, Jarosław 2007
4 Dziesięć lat samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku / Jarosik, Małgorzata 2007
5 Parowe silniki tłokowe zachowane w miejscu pracy w gorzelniach i tartakach Dolnego Śląska / Urbaniak, Miron 2007
6 Wybitne postacie w tradycji regionalnej Dolnego Śląska / Przyłęcki, Mirosław 2007
7 Parki krajobrazowe na Dolnym Śląsku / Biernat, Jacek 2007
8 Śląski krajobraz naturalny widziany głównie przez Ślązaków w latach 1741-1850 / Dębicki, Jacek (1971-) 2007
9 Historia śląskiego ruchu esperanckiego (1897-2007) / Wojtakowski, Edward 2007
10 Śląsk jako przedmiot badań stanowych. Tradycje i perspektywy badawcze w historiografii niemieckiej, polskiej i czeskiej / Bahlcke, Joachim (1963-) 2007
11 Kim byli "Wołod'ko" i "Biłyj"? O rzekomym istnieniu UPA na terenie województwa wrocławskiego w latach 1947-1951 / Syrnyk, Jarosław 2007
12 Operacja "Wisła" - dwa spojrzenia / Palski, Zbigniew 2007
13 "Wątki antyradzieckie" na Dolnym Śląsku w latach 1980-1981 / Kordas, Jerzy 2007
14 Moje refleksje z 39-letniej działalności na terenie Dolnego Śląska / Zajączkowski, Jan (1916-2007) 2007
15 Samorząd terytorialny na Dolnym Śląsku - siedemnaście lat doświadczeń / Waszkiewicz, Jan 2007
16 Działania Wojsk Bezpieczeństwa Wewnętrznego województwa wrocławskiego przeciwko oddziałowi Franciszka Olszówki ps. "Otto" (23 grudnia 1945-23 lutego 1946 r.) / Szwagrzyk, Krzysztof 2007
17 Polacy na śląskim szlaku Wielkiej Armii. W 200. rocznicę wkroczenia wojsk napoleońskich na Śląsk / Zieliński, Andrzej 2007
18 Przesiedlenie żeńskich zgromadzeń zakonnych z województw katowickiego, opolskiego i wrocławskiego (sierpień 1954) / Noszczak, Bartłomiej 2006
19 Współpraca transgraniczna między Polską a Niemcami - euroregiony / Szymkowiak, Joanna 2006
20 Przesiedlenie żeńskich zgromadzeń zakonnych z województwa katowickiego, opolskiego i wrocławskiego (sierpień 1945) / Noszczak, Bartłomiej 2006
...