1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu
Herausgeber Joachim Bahlcke / Dan Gawrecki / Ryszard Kaczmarek
Erschienen Gliwice : Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej [i in.] 2011
Umfang ss. 555, il., mapy
ISBN 978-83-60470-41-1 = 978-83-60353-99-8 = 978-83-932012-1-1
Abstract angl. res. 527-529: History of Upper Silesia; niem. res. 530-532: Geschichte Oberschlesiens; czes. res. 533-535: Dějiny Horního Slezska
Systematik 06.01 - Chronologischer Teil :: Gesamtdarstellungen
01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Sachschlagwort Darstellungen, übergreifende (Regionen/Länder)
Geogr. Schlagwort Oberschlesien
Zeitl. Zuordnung 1200-2000
Enthält 17-37: Joachim Bahlcke: Górny Śląsk - studium przypadku powstawania: regionów historycznych, wyobrażeń o obszarach kulturowych, historiograficznych koncepcji przestrzeni, il. –  39-56: Ryszard Kaczmarek: Ludzie - stosunki demograficzne, struktura społeczna, podziały wyznaniowe, etniczne i narodowościowe, il. –  57-72: Dan Gawrecki: W poszukiwaniu górnośląskich tożsamości, il. –  75-96: Edelgarda M. Foltyn / Eugeniusz Foltyn: Historia polityczna: Pradzieje, il. –  97-116: Rudolf Žáček: Historia polityczna: Średniowiecze. Górny Śląsk na progu historii, il. –  117-135: Martin Čapský: Historia polityczna: Średniowiecze. Górny Śląsk w okresie późnego średniowiecza (1327-1526), il. –  137-149: Christian-Frederik Felskau: Dzieje polityczne (1526-1740) : Od panowania Ferdynanda I do wojny trzydziestoletniej (1526-1618), il. –  150-161: Christine van Eickels / Sławomir Puk: Dzieje polityczne: Od wojny trzydziestoletniej do wojny północnej (1618-1707), il. –  162-170: Andreas Kossert: Dzieje polityczne: Ostatni okres rządów Habsburgów (1707-1740), il. –  171-192: Marie Gawrecká: Dzieje polityczne: Od podziału Śląska do Wiosny Ludów (1740-1848), il. –  193-218: Roland Gehrke: Dzieje polityczne: Od Wiosny Ludów do I wojny światowej (1848-1918), il. –  219-237: Marek Masnyk: Dzieje najnowsze - po 1918 roku: Prowincja górnośląska (1919-1922), il. –  238-247: Maria Wanda Wanatowicz: Dzieje najnowsze - po 1918 roku: Województwo śląskie (1922-1939), il. –  248-254: Krzysztof Nowak: Dzieje najnowsze - po 1918 roku: Śląsk czechosłowacki (1918-1929 - 1938-1939), il. –  255-266: Ryszard Kaczmarek: Dzieje najnowsze - po 1918 roku: II wojna światowa (1939-1945), il. –  267-286: Adam Dziurok / Bernard Linek: Dzieje najnowsze - po 1918 roku: W Polsce Ludowej (1945-1989). –  287-292: Krzysztof Nowak: Dzieje najnowsze - po 1918 roku: Śląsk czechosłowacki po 1945 roku. –  295-308: Jerzy Sperka: Historia gospodarcza: Dzieje gospodarcze Górnego Śląska w średniowieczu. –  309-338: Piotr Greiner: Historia gospodarcza: Historia gospodarcza Górnego Śląska (XVI-XX wiek), il. –  341-372: Ewa Chojecka / Jerzy Gorzelik / Irma Kozina / Barbara Szczypka-Gwiazda: Historia kultury: Historia sztuki Górnego Śląska, il. –  373-388: Maria Lipok-Bierwiaczonek: Historia kultury: Etnograficzny obraz Górnego Śląska, il. –  389-406: Grażyna Barbara Szewczyk: Historia kultury: Literatura na Górnym Śląsku, il. –  409-418: Edelgarda M. Foltyn / Wiebke Rohrer: Kontrowersje historyczne: Germanie i Słowianie na Górnym Śląsku, il. –  419-423: Andreas Rüther: Kontrowersje historyczne: Kolonizacja niemiecka. W historiografii niemieckiej, il. –  423-426: Jerzy Sperka: Kontrowersje historyczne: Kolonizacja niemiecka. W historiografii polskiej. –  427-431: Kai Struve: Kontrowersje historyczne: Germanizacja i agitacja wszechpolska w XIX wieku. Z perspetywy niemieckiej, il. –  432-437: Maria Wanda Wanatowicz: Kontrowersje historyczne: Germanizacja i agitacja wszechpolska w XIX wieku. Z perspektywy polskiej. –  439-447: Maximilian Eiden / Marek Masnyk: Kontrowersje historyczne: Góra św. Anny, il. –  449-455: Krzysztof Nowak: Kontrowersje historyczne: Konflikt o Śląsk Cieszyński, il. –  457-465: Bernard Linek / Christian Lotz: Kontrowersje historyczne: Wypędzenie a wysiedlenie, il. –  467-473: Roman Baron / Andrzej Michalczyk / Michał J. Witkowski: Kontrowersje historyczne: Kim jest Górnoślązak?, il. –  475-495: Bibliografia (wybór)
Rezension(en) Dariusz Gierczak: in: Sehepunkte Bd. 13 H. 5 (2013) ; Thomas Wünsch: in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung Bd. 62 H. 4 (2013), 643-644
Copyright HI Marburg
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)