1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Archeologia powiatu wrzesińskiego
Herausgeber Michał Brzostowicz
Reihe Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych; 3
Erschienen Poznań-Września : Stow. Nauk. Archeologów Pol. Oddz. 2003
Umfang 225 s., il., mapy
Systematik 01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Geogr. Schlagwort Wreschen (Kreis)
Enthält 13-40: Bartosz Józwiak: Zasiedlenie ziemi wrzesińskiej w epoce kamienia i wczesnej epoce brązu. –  41-62: Urszula Narożna-Szamałek / Krzysztof Szamałek: Zasiedlenie terenów powiatu wrzesińskiego w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza w świetle wyników badań przeprowadzonych w ramach "Archeologicznego Zdjęcia Polski". –  63-87: Andrzej Michałowski: Powiat wrzesiński w okresie przedrzymskim, wpływów rzymskich i wędrówek ludów. –  89-118: Michał Brzostowicz: Rozwój osadnictwa średniowiecznego na ziemi wrzesińskiej w świetle źródeł archeologicznych. –  121-122: Bartosz Józwiak: Obozowisko schyłkowopaleolityczne z Tarnowej, gm. Pyzdry. –  123-126: Andrzej Krzyszkowski: Grot krzemienny z Nekli. –  127-130: Tomasz Skorupka / Bogdan Walkiewicz: Grób z wczesnej epoki brązu w Spławiu, gm. Kołaczkowo, woj. wielkopolskie. –  131-153: Alicja Gałęzowska: Osady kultury pomorskiej i kultury wielbarskiej na stanowisku 1 w Stroszkach, gm. Nekla, pow. Września. –  155-162: Michał Brzostowicz: Gród z czasów przedpiastowskich w Spławiu-Wodzisku. –  163-185: Michał Kara / Mariusz Tuszyński: Gród wczesnopiastowski w Grzybowie pod Wrześnią. –  187-197: Andrzej Sikorski: Ślady tkanin na monetach arabskich i ozdobach srebrnych ze skarbu z Grzybowa, pow. Września. –  199-213: Robert Michał Czerniak / Ilona Jagielska: Miasto lokacyjne w Pyzdrach w świetle badań archeologicznych. –  215-225: Maciej Nowacki / Krystyna Sulkowska-Tuszyńska: Miasto lokacyjne we Wrześni w świetle badań archeologicznych
Copyright IH PAN/PBB Kraków
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)