1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana Profesor Klementynie Żurowskiej
Herausgeber Jerzy Gadomski
Erschienen Kraków : Inst. Historii Sztuki UJ 2005
Umfang 395 s., tabl. 110, il
Systematik 01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Geogr. Schlagwort Krakau
Personenschlagwort Żurowska, Klementyna (1924-)
Enthält 13-14: Adam Małkiewicz: Pani Klima. –  15-18: Marta Graczyńska: Bibliografia prac Profesor Klementyny Żurowskiej. –  21-27: Michał Kara: Kraków i ziemia krakowska w procesie formowania się państwowości na ziemiach polskich, tabl. 1. –  29-50: Jacek Poleski: Grody państwowe na terenie Małopolski od XI do połowy XIII wieku, tabl. 1. –  51-56: Krzysztof Kaczanowski / Henryk Głąb / Andrzej Kosydarski / Beata Podsiadło-Kleinrok / Włodzimierz Zemowski: Analiza anatomo-antropologiczna szkieletu z tak zwanego Kościoła B na Wawelu, tabl. 4. –  54-66: Janusz Firlet / Zbigniew Pianowski: Z rozważań nad planem najstarszej katedry krakowskiej, tabl. 6. –  67-82: Tomasz Węcławowicz: Podwójna katedra na Wawelu?, tabl. 5. –  83-91: Barbara Malik: Relikty przedromańskiej dekoracji plecionkowej na Wawelu, tabl. 4. –  93-114: Marek Walczak: Dlaczego król Kazimierz Wielki zachował od zniszczenia wawelską rotundę Najświętszej Marii Panny?, tabl. 1. –  115-120: Małgorzata Smorąg Różycka: Miniatury w Kodeksie Gertrudy. Kilka słów uzupełnienia, tabl. 3. –  121-125: Władysław Zalewski: Prace konserwatorskie przy odsłonięciu i ekspozycji rezerwatu romańskiego we wnętrzu kościoła św. Andrzeja w Krakowie (2001-2003), tabl. 2. –  127-148: Teresa Rodzińska-Chorąży / Andrzej Włodarek: Romańskie malowidła ścienne w południowej apsydioli kościoła św. Andrzeja w Krakowie, tabl. 1. –  149-157: Marcin Szyma: Relikty kamiennej budowli pod zachodnim skrzydłem klasztoru Franciszkanów w Krakowie, tabl. 3. –  159-169: Halina Rojkowska / Waldemar Niewalda: Kościół św. Mikołaja w Krakowie w świetle ostatnich badań (1995-1997), tabl. 5. –  171-181: Waldemar Komorowski: Średniowieczny ratusz miasta Kleparza, tabl. 7. –  183-186: Andrzej Włodarek: Kościół parafialny pw. św. Andrzeja w Tyńcu, tabl. 3. –  187-192: Magdalena Stawowiak / Stanisław Stawowiak: Konserwacja późnogotyckiego Ogrojca z Ptaszkowej, tabl. 4. –  193-207: Zdzisław Kliś: Czy istnieje zależność krakowskich przedstawień św. Wacława od ikonografii czeskiej?, tabl. 2. –  209-222: Elżbieta Piwowarczyk: Wyposażenie wnętrza kościoła Mariackiego w świetle zachowanych archiwaliów (XIII-XV wiek). –  223-235: Michał T. Gronowski: Rezydencje opatów w średniowiecznym Krakowie. –  237-244: Marian Kanior: Tyniec za opata Mścisława (1386-1410). –  247-257: Mieczysław Rokosz: Średniowieczne dzieje kościoła św. Idziego w Giebułtowie. –  259-268: Andrzej Buko: Sandomierz i Zawichost we wczesnym średniowieczu: sojusznicy czy rywale?, tabl. 2. –  269-276: Oleg M. Joannisjan: O jednym z małopolskich warsztatów budowlanych z czasów romańskich (próba rekonstrukcji i charakterystyki jego twórczości). –  277-285: Anna Wrzesińska / Jacek Wrzesiński: Mieszkańcy Lednicy - jaką informację o lokalnym społeczeństwie uzyskujemy na podstawie badań cmentarzysk?, tabl. 2. –  287-291: Jerzy Fogel: Odkrycie planów najwcześniejszych wykopalisk na Ostrowie Lednickim, tabl. 2. –  293-309: Teresa Krzysztofiak: Palatium w Gieczu - archeologiczne podstawy datowania reliktów, tabl. 9. –  311-317: Elżbieta Indycka: Unikatowy średniowieczny rylec do pisania z Giecza, tabl. 4. –  319-324: Jadwiga Chudziakowa: Romańska bazylika Trójcy Świętej i Panny Marii w Strzelnie w świetle najnowszych odkryć (2000-2001), tabl. 10. –  325-342: Aneta Bukowska: Masyw zachodni benedyktyńskiego kościoła klasztornego w Lubiniu - zagadnienie formy i funkcji w świetle materiału porównawczego, tabl. 4. –  343-353: Andrzej M. Wyrwa: Sieć kościołów w łekneńskim kompleksie osadnicznym i ich datowanie w świetle najnowszych badań, tabl. 2. –  355-371: Elżbieta Dąbrowska: Miejsce uprzywilejowane grobu w opactwach reguły św. Benedykta we wczesnym średniowieczu, tabl. 4. –  373-381: Roman Michałowski: Ottońskie sanktuarium na Wyspie Tybrowej [w Rzymie]. Przyczynek do najdawniejszych dziejów kultu św. Wojciecha
Copyright PBB/IH PAN
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)