1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej
Herausgeber Jadwiga Chudziakowa / Alina Sosnowska / Alina Sosnowska
Reihe Archaeologia Historica Polona; 18
Erschienen Toruń : UMK. Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecznej i Nowożytnej 2009
Umfang 217 s., tabl. 62, il.
ISBN 978-83-231-2432-0. –  URL: < Content >
Systematik 01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Enthält 7-20: Cezary Buśko / Marek Dereń / Aldona Garbacz-Klempka: Konfekcjonowanie ołowiu i miedzi w krakowskiej Wielkiej Wadze. –  21-44: Maria Ewa Dąbrowska: Proces odlewania dział w lejni malborskiej w XV wieku. –  45-56: Dariusz Rozmus: Próba rekonstrukcji procesu wytopu srebra i ołowiu w XI i XII wieku (na przykładzie osady produkcyjnej w Dąbrowie Górniczej-Łosniu. –  57-74: Artur Kwaśniewski: Wytwórczość kamieniarska na Ziemi Kłodzkiej okresu renesansu 1550-1650. Uwagi o produkcji, dystrybucji i kontekście społecznym. –  75-96: Michał Starski: Uwagi o późnośredniowiecznej wytwórczośći garncarskiej na Pomorzu Gdańskim. –  97-119: Krzysztof Wachowski / Emilia Jaroch: Artystyczne wyroby skórzane w późnym średniowieczu. Problem wytwórczośći w Europie Środkowo-Wschodniej. –  121-140: Karolina Blusiewicz: Obuwie warszawskie w XIV-XVII wieku. Przemiany w technice szewskiej. –  141-168: Beata Wywrot-Wyszkowska: Uwagi na temat wytwórczośći obuwniczej w późno-średniowiecznym Kołobrzegu. –  169-184: Algirdas Žalnierius: Zespół woskobojni z Kowna z 1. połowy XVI wieku. –  185-208: Sławomir Dryja: Technologia produkcji słodowniczej i piwowarskiej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej w Krakowie. –  209-217: Aldona Andrzejewska: Wykorzystanie surowców wtórnych oraz odpadów produkcyjnych w średniowiecznym Bytomiu, il. 6
Copyright PBB/IH PAN
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)