1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Angelus Pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové = Collected essays in honour of Professor Noemi Rejchrtová written by her friends and disciples
Herausgeber Pavel B. Kůrka / Jaroslav Pánek / Miloslav Polívka
Reihe Práce Historického ústavu AV ČR; Řada C <Miscellanea <20
Erschienen Praha : Historický ústav 2008
Umfang 457 s., il
ISBN 978-80-7286-125-5
Systematik 01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Sachschlagwort Historiker
Personenschlagwort Rejchrtová, Noemi (1940-)
Enthält 17-25: Pavel Spunar: Živé vzpomínky. –  27-45: Jaroslav Pánek: Noemi Rejchrtová historička. –  47-67: Václava Horčáková / Pavel Kůrka: Bibliografie prací Noemi Rejchrtové. –  105-120: Ivan Hlaváček: Das Jenseitige im spätmittelalterlichen diplomatischen Quellengut. Überlegungen zu den Urkundenformeln und Testamenten. (Mit Beispielen aus den böhmischen und auf Böhmen bezogenen Quellen). –  121-131: Božena Kopičková: "Stav panenské čistoty jest ze všech stavóv najduostojnější". K názorům na ženy v českém reformním prostředí od poloviny 14. století do roku 1419. (Příspěvek ke středověkým mentalitám). –  133-139: Jana Nechutová: List Jana ze Středy pražském arcibiskupovi s výkladem šesti veršů. –  143-158: Peter C. A. Morée: Od kázání k společenství a častému přijímání. Eucharistie v Milíčových kázáních pro svátek Božího těla. –  159-166: Anežka Vidmanová: Hus a Viklefovy Sermones super epistolas. –  167-181: František Šmahel: "Maestro di Ghrande Intedimento": Pocta Janu Husovi v neznámé kronice ze Sieny. –  183-189: Jiří Kejř: Protihusovský traktát "De ecclesia" a jeho autor. –  191-208: Ota Halama: Kázání o poctivosti a cti, kterou má věrný člověk učiniti Tělu a Krvi Boží, Mistra Jakoubka ze Stříbra. –  209-226: Eduard Maur: Příspěvek k biografii Petra Chelčického. –  227-236: Jaroslav Boubín: Modlitby Petra Chelčického. –  237-255: Jana Grollová: Pojetí pýchy, závisti a hněvu v traktátu Petra Chelčického "O sedmi smrtelných hřieších" ve srovnání s literárním dílem Tomáše ze Štítného. –  257-271: David R[alph] Holeton: Lex orandi - lex credendi: the evolution of Utraquist Theology. –  275-309: Petr Hlaváček: Františkáni mezi českou a evropskou reformací. K náboženskému nonkonformismu v českých zemích na přelomu středověku a novověku. –  311-322: Pavel B. Kůrka: Přístup městského stavu k farní správě v předreformačním a reformačním Německu ve srovnání s utrakvistickou laickou samosprávou. –  323-339: Josef Smolík: Ekumenický přínos Jana Augusty. –  341-351: Václav Bůžek: Obraz konfliktu papeže a benátského dóžete z let 1606 až 1607 v očích české a moravské šlechty. –  355-366: Jan Kumpera: Wortky man Comenius. "Král anglického parlamentu" John Pym a Komenského pozvání do Anglie. –  367-381: Jiří Beneš: Komenský mezi lázněmi a politikou. (Doba a pravděpodobné motivy pobytu J. A. Komenského v Lüneburgu ve světle upřesněné datace příslušného dopisu). –  383-402: Markéta Pánková: Jan Amos Komenský ve výtvarném umění. –  405-411: Josef Polišenský: Moravští bratři v dánské Západní Indii. –  413-431: Petr Pabian: Protestantismus a náboženská svoboda: České evangelictví v 60. letech 19. století. –  433-446: Jan Štefan: Česká tradice nenásilného odporu
Rezension(en) Dana Dvořáčková: in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters Bd. 65 H. 1 (2009), 174-175
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)