1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004
Herausgeber Zuzana Všetečková
Reihe Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha
Erschienen Praha : Národní památkový ústav 2006
Umfang 252 s., fot
Systematik 13.03 = Orte - Karlštejn/Beroun - 11.11 = Architektur und Städtebau
Sachschlagwort Burgen ; architektura hradů ; Wandmalerei
Geogr. Schlagwort Karlštejn hr. o.Beroun
Enthält 3-8: Zuzana Všetečková: Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna - stav po restaurování. –  9-18: Hana Hlaváčková: Idea dobrého panovníka ve výzdobě Karlštejna. –  19-22: Ivo Hlobil: Církevní kritika výstřední módy císařského dvora Karla IV. a datování nástěnných maleb karlštejnského schodištního cyklu kolem let 1365-1367. –  23-36: Kateřina Kubínová: Panovnické postavy v závěru schodištních maleb. –  37-49: Zuzana Všetečková: Schodištní cykly na Karlštejně - Legenda sv. Ludmily. –  50-57: Milena Bartlová: Úvahy o vyobrazení svatováclavské legendy na schodišti Karlštejna. –  58-63: Ivan Gerát: Paralely, analógie a kontrasty: Poznámky k tematike a funkciám obrazových legiend sv. Václava a sv. Ladislava v 14. storočí. –  64-70: Zdeněk Uhlíř: Hagiografie mezi slovesným a výtvarným vyjádřením. –  71-77: Milada Studničková: Sv. Václav jako scala coeli. (K interpretaci nástěnných maleb schodiště Velké věže na hradě Karlštejně). –  78-87: Petr Bareš / Jiří Brodský: Problematika a způsoby restaurování schodištních cyklů Velké věže hradu Karlštejna. Technologie maleb na základě provedených průzkumů. (Dokumentace postupující destrukce maleb na základě dostupných historických pramenů za posledních 170 let). –  88-90: Jan Chlíbec: Petrarca a Karlštejn?. –  91-95: Jan Royt: Syn Meluzíny. (K ikonografii panovnické ideologie Lucemburků). –  96-105: Klára Benešovská: Architektura ve službách panovníka - Základní architektonická koncepce Karlštejna a její inspirační zdroje. –  106-138: Zdeněk Chudárek: Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV. –  139-144: Arthur Saliger: Zur architektonischen Stellung des Treppenturmes am Heilig-Kreuz-Kapellenturm in Karlstein. –  145-158: Richard Němec: Kaple sv. Kateřiny. Praha - Karlštejn - Lauf a. d. Pegnitz. –  159-172: Marek Walczak: The Cult of Saint Stanislaus at the Courts of the Piasts and the Jagiellons and its Artistic Testimony. –  173-177: Ivo Kořán: Obrázková legenda svatoprokopská. (Souběh textu a zobrazení). –  178-185: Elga Lanc: Kaiser Friedrich II. auf der Festung Hohensalzburg. Zu historiographischen Bilderzyklen in mittelalterlichen Residenzen. –  186-190: Olga Pujmanová: Italský ohlas české gotické Madony
Rezension(en) Ivan Hlaváček: in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters Bd. 63 H. 2 (2007), 865-866
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)