1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Zuzana Všetečková
Titel Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna - stav po restaurování
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 3-8
Abstract Rés. něm. s. 7-8: Treppenzyklen des Grossen Turmes der Burg Kkakrlstein - Zustand nach der Restaurierung
Anmerkung Praha, klášter na Slovanech, 5. 5.-7. 5. 2004]
Sachschlagwort Konferenzen, wissenschaftliche ; umění gotické ; Wandmalerei ; legendy svatováclavské ; legendy svatoludmilské ; Burgen
Geogr. Schlagwort Karlštejn hr. o.Beroun
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)