1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Ivo Hlobil
Titel Církevní kritika výstřední módy císařského dvora Karla IV. a datování nástěnných maleb karlštejnského schodištního cyklu kolem let 1365-1367
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 19-22
Abstract Rés. něm. s. 22: Kirchenkritik der exzentrischen Mode des kaiserlichen Hofes Karls IV. und die Datierung der Wandmalereien des Karlsteiner Treppenzyklus um die Jahre 1365-1367
Sachschlagwort Burgen ; Wandmalerei ; móda ; Kleidung ; kritika církevní
Geogr. Schlagwort Karlštejn hr. o.Beroun
Zeitl. Zuordnung 1365-1367
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)