1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Ivan Gerát
Titel Paralely, analógie a kontrasty: Poznámky k tematike a funkciám obrazových legiend sv. Václava a sv. Ladislava v 14. storočí
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 58-63
Abstract Rés. něm. s. 63: Paralellen, Analogien und Kontraste: Anmerkungen zur Tematik und Funktionen der Bildlegenden des hl. Wenzeslas und hl. Ladislaus im 14. Jahrhundert
Sachschlagwort legendy svatováclavské ; legendy svatoladislavské ; Hagiographie
Zeitl. Zuordnung 1300-1400
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)