1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Zdeněk Uhlíř
Titel Hagiografie mezi slovesným a výtvarným vyjádřením
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 64-70
Abstract Rés. něm. s. 70: Hagiographie zwischen der literarischen und bildenden Äusserung
Sachschlagwort Hagiographie ; Sagen und Legenden ; kult světců ; Kunst, bildende ; Literatur, religiöse
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)