1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Milada Studničková
Titel Sv. Václav jako scala coeli. (K interpretaci nástěnných maleb schodiště Velké věže na hradě Karlštejně)
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 71-77
Abstract Rés. něm. s. 77: St. Wenzel als Scala Coeli
Sachschlagwort Wandmalerei ; Ikonographie
Geogr. Schlagwort Karlštejn hr. o.Beroun
Personenschlagwort Wenzel I., hl. (903/907-929/935)
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)