1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Petr Bareš / Jiří Brodský
Titel Problematika a způsoby restaurování schodištních cyklů Velké věže hradu Karlštejna. Technologie maleb na základě provedených průzkumů. (Dokumentace postupující destrukce maleb na základě dostupných historických pramenů za posledních 170 let)
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 78-87
Abstract Rés. něm., angl., s. 87: Die Problematik und Methoden der Restaurierung der Treppenzyklen des Grossen Turmes der Burg Karlstein. Technologie der Malereien auf Grund der durchgeführten Untersuchungen. (Dokumentation der forschereitenden Destruktion der Malereien auf Grund der erreichbaren historischen Quellen in letzten 170 Jahren)
Sachschlagwort Wandmalerei ; péče památková ; restaurování
Geogr. Schlagwort Karlštejn hr. o.Beroun
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)