1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Jan Royt
Titel Syn Meluzíny. (K ikonografii panovnické ideologie Lucemburků)
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 91-95
Abstract Rés. něm. s. 95: Der Sohn der Melusine. (Zur Ikonographie der Herrscherideologie der Luxemburger)
Sachschlagwort rody panovnické ; Ikonographie ; Kirchen (Gebäude) ; Wandmalerei
Geogr. Schlagwort Leitomischl/Zwittau
Personenschlagwort Luxemburg von
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)