1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Klára Benešovská
Titel Architektura ve službách panovníka - Základní architektonická koncepce Karlštejna a její inspirační zdroje
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 96-105
Abstract Rés. něm. s. 105: Architektur in Diensten des Herrschers - die architektonische Grundkonzeption von Karlstein und ihre Inspirationsquellen
Sachschlagwort Burgen ; architektura hradní
Geogr. Schlagwort Karlštejn hr. o.Beroun
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)