1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Arthur Saliger
Titel Zur architektonischen Stellung des Treppenturmes am Heilig-Kreuz-Kapellenturm in Karlstein
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 139-144
Abstract Rés. čes. s. 144: Poznámky k architektonickému významu schodištní věže s kaplí sv. Kříže na Karlštejně
Sachschlagwort Burgen ; Kapellen ; architektura hradní
Geogr. Schlagwort Karlštejn hr. o.Beroun
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)