1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Marek Walczak
Titel The Cult of Saint Stanislaus at the Courts of the Piasts and the Jagiellons and its Artistic Testimony
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 159-172
Abstract Rés. čes. s. 172: Kult sv. Stanislava na dvoře Piastů a Jagellonců
Sachschlagwort rody panovnické ; Heiligenverehrung ; dvory panovnické
Personenschlagwort Stanislaus, hl. (1030-1079) ; Piasten ; Jagiellonen
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)