1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Verfasser Ivo Kořán
Titel Obrázková legenda svatoprokopská. (Souběh textu a zobrazení)
Erschienen in Schodištní cykly velké věže hradu Karlštejna. Stav po restaurování. Sborník příspěvků z kolokvia uspořádaného Ústavem dějin umění AV ČR v refektáři kláštera na Slovanech ve dnech 5. 5.- 7. 5. 2004 / Hrsg. Všetečková, Zuzana : Praha 2006 (Průzkumy památek; Roč. 13 <Příloha), 173-177
Abstract Rés. něm. s. 177: Bilderlegende vom hl. Prokopius
Sachschlagwort legendy svatoprokopské ; Kunst, bildende ; světci
Personenschlagwort Prokop von Sazau (970/990-1053)
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)