1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13. -14. listopadu 2006
Herausgeber Rostislav Krušinský
Erschienen Brno : Vědecká knihovna v Olomouci et al 2008
Umfang 256 s.
ISBN 978-80-7053-276-8
Systematik 01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Sachschlagwort fondy knižní ; Bibliothekswesen ; Bibliotheken (allgemein)
Enthält 5-16: Lucie Heilandová: Veduta jako sběratelský fenomén. Soubory vedut v MZK. –  17-19: Petra Křivová: Mapová sbírka knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. –  21-43: Jiří Glonek: Nejstarší mapa ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci. –  45-53: Cyril Měsíc: Knihovna Dr. Gilga ve fondu kroměřížského zámku. –  55-63: Dagmar Spáčilová: Knihovna profesora Univerzity Karlovy, historika a diplomata Vlastimila Kybala. –  65-70: Richard Šípek: Retrokonverze lístkového katalogu cizojazyčných starých tisků Knihovny Národního muzea. –  71-80: Václav Bartůšek: Revize historických fondů v knihovně Národního archivu. –  81-92: Rostislav Krušinský: Další objevy prvotisků ve Vědecké knihovně v Olomouci. –  103-108: Zdeněk Uhlíř: Manuscriptorium: evropská digitální knihovna, rukopisů s plnými texty. –  109-117: Jiří Procházka: Z Moravy k Řekům (svědectví kronik). –  119-129: Robert Dittmann: Příspěvek k textové dynamice Nového zákona v exulantských vydáních Kralické bible v 18. st. –  131-144: Lenka Horáková-Baručáková: Rukopisná lidová modlitební kniha jako pramen k dějinám kultu svatých v královehradecké diecézi. –  145-151: Přemysl Bar: Z Itálie na Moravu. Osudy dvou středověkých rukopisů kanonického práva z fondu Moravské zemské knihovny. –  153-159: Tomáš Valeš: Jan Petr Cerroni a "neznámý" rukopis o dějinách víděnské Akademie výtvarných umění. –  161-171: Jindra Pavelková: Nejstarší soupisy rukopisů knihovny Benediktinského opatství Rajhrad z pera A. Habricha a jejich srovnání s dnešním stavem. –  173-179: Peter Sabov: Vzácne tlače a zbierky českej proveniencie vo fondoch Slovenskej národnej knižnice v Martine. –  181-186: Vlastimil Kolda: Právní příručky ve fondech Státního okresního archivu České Budějovice. (Zákoníky, sbírky předpisů a jiné právní příručky používané městskou správou v Českých Budějovicích v 16. až 18. století). –  187-192: Miroslava Hejnová: Manuscriptorium školám. –  193-202: Petra Kunčíková: De honesta voluptate - zajímavé kuchařské tisky ve fondu VKOL. –  203-206: Magdaléna Šustová: Osmijazyčný slovník z r. 1585 ve sbírkách Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. –  227-243: Miroslav Myšák: "... Smlouva o tisk knihy mariánské...". Kontrakt premonstrátské kanonie Hradisko a olomoucké městské tiskárny z roku 1732. –  245-254: Monika Koldová: Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) a porovnání jejího fungování s jezuitskými tiskárnami v okolních zemích
Copyright Hú Av Čr Praha
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)