1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Z dziejów ludności żydowskiej na Śląsku
Herausgeber Krystyn Matwijowski
Reihe Acta Universitatis Wratislaviensis / Historia ; 1182=84
Erschienen Wrocław : Wydawn. Uniw. (1 Aufl.) 1991
ISBN 83-229-0584-X
Abstract engl. Res.: From the history of Jews in Silesia
Systematik 08.04.09 - Bevölkerungsgeschichte :: Bevölkerungsgruppen :: Juden
Sachschlagwort Juden
Enthält 5-31: Leszek Wiatrowski / Stanisław Żyga: Żydzi na Śląsku w XIX i na początku XX wieku - struktura demograficzna, działalność gospodarcza, naukowa i kulturalna, tab. 8. –  33-46: Leszek Ziątkowski: Fundacja Fraenckla we Wrocławiu - powstanie i zasady funkcjonowania. –  47-52: Maciej Łagiewski: Lassalle i kobiety. –  53-75: Stanisław Rogowski: Ochrona praw mniejszości żydowskiej na Górnym Śląsku w latach 1933-1937 w świetle zasad międzynarodowej ochrony mniejszości. –  83-119: Franciszek Połomski: Deportacje Żydów z Dolnego Śląska w latach 1941-1944. Próba rekonstrukcji. –  121-135: Arnold Goldsztejn: Produktywizacja ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948. –  137-147: Szyja Bronsztejn: Ludność żydowska Dolnego Śląska - ostatnia fotografia. –  149-157: Kazimierz Pudło: Wybrane problemy z organizacji życia zbiorowego ludności żydowskiej na Dolnym Śląsku (1950-1967). –  159-170: Mieczysława Chmielewska: Żródła archiwalne do historii Żydów w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu. –  171-180: Wiesław Szaja: Sprawy żydowskie przed Komisjami porządkowymi cywilno-wojskowymi na pograniczu Wielkopolski i Śląska w latach 1789-1792. –  181-188: Jan Czempas: Fryderyka Wilhelma III "Przepis względem Urządzenia Żydostwa w Cyrkule Pilickim i Siewierskim" z roku 1800
Copyright IH UWr
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)