(1/1)
18 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Ďurčanský, Ferdinand  

[Hilfe]
/
1 Das slowakische politische Exil in Österreich, 1945-1955: Von der Flucht, Intervention und Repatriierung bis zum antikommunistischen Widerstand der Weißen Legion / Katrebova-Blehova, Beata 2008
2 14. marec 1939. Spomienky aktérov historických udalostí / Bystrický, Valerián (1936-) [Hrsg.] 2007
3 Luďácký exil v prvních měsících po komunistickém převratu v Československu / Vondrášek, Václav 2007
4 Dr. Ferdinand Ďurčanský. (Sté výročie jeho nedožitých narodenín) / Maruniak, Peter 2007
5 Kauza Ferdinand Ďurčanský a jeho exilová činnosť v Rakúsku / Blehová, Beata (1973-) 2006
6 Ke vzniku Slovenské národní rady v zahraničí / Kaplan, Karel (1928-) 2006
7 Ferdinand Ďurčanský. Pragmatik slovenského nacionalizmu / Suško, Ladislav 2003
8 Ferdinand Ďurčanský (18.12.1906 - 15.3.1974) / Grácová, Genovéva 2003
9 Politické akcie Ferdinanda Ďurčanského za obnovu slovenskej štátnosti do roku 1948 / Varinský, Vladimír 2001
10 S Tisom u Hitlera. Vznik Slovenskej republiky v roku 1939 / Ďurčanský, Ferdinand 1999
11 Ferdinand Ďurčanský (1906-1974) : Zborník zo seminára o Dr. Ferdinandovi Ďurčanskom, ktorý sa konal pri príležitosti jeho nedožitých deväťdesiatych narodenín v Rajci 8.12.1996 1998
12 Svedectvá pravdy o Slovensku. Diel 1. Prvá slovenská republika (1939-1945) : Výpovede svedkov, ktorí v nej žili / Korec, Ján Chryzostom 1997
13 Pohľad na slovenskú politickú minulosť / Ďurčanský, Ferdinand 1996
14 Die Kollaboration 1939-1945 / Seidler, Franz W. 1995
15 The Foreign Policy of the Slovak Republic / Ďurica, Milan S. 1983
16 The national question in communist theory and practice : the question of Czecho-Slovakia / Durčanský, Ferdinand 1957
17 Pohl'ad na slovenskú politickú minulost' / Durčanský, Ferdinand 1943
18 [Personenstammsatz] - / Ďurčanský, Ferdinand 1906-1974