(1/1)
16 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Augustinus, s.  

[Hilfe]
/
1 Comenius' pädagogische Theorie im Vergleich mit Thomas von Aquin und Aurelius Augustinus / Schmid, Herta 2009
2 Modlitba u svatého Augustina. Trinitární rozměr modlitby v jeho Výkladech na Žalmy / Steiner, Václav 2008
3 Blahoslavův překlad Nového zákona jako ohlas rozuhovoru s Augustinem a Jeronýmem / Just, Jiří 2007
4 Názorné vysvetĺovanie ako základný komunikačný fenomén v kázňach sv. Augustína / Horka, Róbert 2007
5 Spoločné zásady kresťanského vyučovania u Augustína a Komenského / Andoková, Marcela 2007
6 Ke vztahu Komenského k Augustinovi / Čapková, Dagmar 2007
7 Jan Amos Komenský a trinitární nauka Aurelia Augustina / Floss, Karel 2007
8 "Człowiek w Augustynie świętym wiele jest cnót i dzieł znamienitych". O barokowych pochwałach św. Augustyna / Szczukowski, Ireneusz 2007
9 Pojetí a společenský význam antické hudby (na základě srovnání Plútarchova a Augustinova spisu o hudbě) / Kožová, Jana 2005
10 Soteriologická interpretace predestinace v podání Vladimíra Boublíka a její předpoklady / Žůrek, Jiří 2005
11 Myśl augustiańska w programie ikonograficznym barokowych malowideł ściennych kościoła drewnianego w Gąsawie / Jankowski, Aleksander 2004
12 "O Państwie Bożym" św. Augustyna a "Roczniki" Jana Długosza / Małecki, Jarosław 2004
13 Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus. Bd. 7/1: Tschechische Republik und Slowakische Republik. Werkverzeichnis. Bd. 7/2: Verzeichnis nach Bibliotheken / Weidmann, Clemens 1997
14 Další augustinovský rukopis / Hradilová, Marta 1997-1998 [1999]
15 Crautwald and Erasmus: a study in Humanism and radical Reform in sixteenth century Silesia / Shantz, Douglas H. 1992
16 [Personenstammsatz] - / Augustinus, hl. 354-430