Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas

(1/2)
28 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Bellotto, Bernardo  

[Hilfe]
/
1 Views of Warsaw by Bernardo Bellotto called Canaletto and their Role in the Reconstruction of Warsaw's Monuments / Omilanowska, Małgorzata (1960-) 2010
2 Canaletto w Warszawie. Dzieła Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, w stolicy Stanisława Augusta / Rizzi, Alberto 2006
3 Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Europäische Veduten / Bellotto, Bernardo 2005
4 Die Zeichungen von Bernardo Bellotto genannt Canaletto / Zaleski, Andrzej 2005
5 Biographie Bernardo Bellottos / Rust, Maria Sandra 2005
6 Von Venedig nach Warschau / Rottermund, Andrzej (1941-) 2005
7 Bernardo Bellotto: Italien, Deutschland, Polen. Überlegungen zu den Stationen einer Künstlerwanderschaft / Krellig, Heiner 2005
8 Pałac Pod Blachą jakiego nie znamy. Przemiany formy architektonicznej w latach 1770-1843 (od widoków Bellotta do budowy wiaduktu Panzera) / Jursz-Salvadori, Katarzyna 2005
9 Kiedy powstał i co przedstawia obraz "Wnętrze Teatru Narodowego"? Rozwiązanie zagadki domniemanego obrazu Canaletta / Gomulicki, Juliusz Wiktor 2005
10 Wystawa: "Bernardo Bellotto. Sekrety jego malarstwa" / Sadlej, Paweł 2004 [2005]
11 Córka czy wnuk? Czyli kogo przedstawił Bellotto w widoku "Elekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego" / Jursz-Salvadori, Katarzyna 2004 [2005]
12 Bernardo Bellotto - sekrety jego malarstwa. Pokaz prac konserwatorskich i ich efektów przy obrazach z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Zamek Królewski w Warszawie, 15 grudnia 2003 - 29 marca 2004 / Sadlej, Paweł 2004
13 Rittrattistica "ad naturam" del Bellotto varsaviense / Rizzi, Alberto 2003
14 Ritrattistica "ad naturam" del Bellotto varsaviense / Rizzi, Alberto 2003
15 Niezauważony wizerunek Stanisława Augusta oraz trzy dziecięce portrety księcia Józefa Poniatowskiego w warszawskich wedutach Bellotta / Jursz-Salvadori, Katarzyna 2001 [2002]
16 Bernardo Bellotto, genannt Canaletto / Kozakiewicz, Stefan 19XX
17 Canaletto (eigentlich Bellotto, Bernardo Michiel) / Szylin, A[nna] M[aria] 1997
18 La Varsavia di Bellotto / Rizzi, Alberto 1990
19 Obrazy Bernarda Bellotta / Juszczak, Dorota 1990
20 Varsavia 1764 - 1830. Da Bellotto a Chopin 1985
...