(1/2)
29 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Bellotto, Bernardo  

[Hilfe]
/
1 Views of Warsaw by Bernardo Bellotto called Canaletto and their Role in the Reconstruction of Warsaw's Monuments / Omilanowska, Małgorzata (1960-) 2010
2 Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 2007
3 Canaletto w Warszawie. Dzieła Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, w stolicy Stanisława Augusta / Rizzi, Alberto 2006
4 Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Europäische Veduten / Bellotto, Bernardo (1721-1780) 2005
5 Die Zeichungen von Bernardo Bellotto genannt Canaletto / Zaleski, Andrzej 2005
6 Biographie Bernardo Bellottos / Rust, Maria Sandra 2005
7 Von Venedig nach Warschau / Rottermund, Andrzej (1941-) 2005
8 Bernardo Bellotto: Italien, Deutschland, Polen. Überlegungen zu den Stationen einer Künstlerwanderschaft / Krellig, Heiner 2005
9 Pałac Pod Blachą jakiego nie znamy. Przemiany formy architektonicznej w latach 1770-1843 (od widoków Bellotta do budowy wiaduktu Panzera) / Jursz-Salvadori, Katarzyna 2005
10 Kiedy powstał i co przedstawia obraz "Wnętrze Teatru Narodowego"? Rozwiązanie zagadki domniemanego obrazu Canaletta / Gomulicki, Juliusz Wiktor 2005
11 Wystawa: "Bernardo Bellotto. Sekrety jego malarstwa" / Sadlej, Paweł 2004 [2005]
12 Córka czy wnuk? Czyli kogo przedstawił Bellotto w widoku "Elekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego" / Jursz-Salvadori, Katarzyna 2004 [2005]
13 Bernardo Bellotto - sekrety jego malarstwa. Pokaz prac konserwatorskich i ich efektów przy obrazach z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Zamek Królewski w Warszawie, 15 grudnia 2003 - 29 marca 2004 / Sadlej, Paweł 2004
14 Rittrattistica "ad naturam" del Bellotto varsaviense / Rizzi, Alberto 2003
15 Ritrattistica "ad naturam" del Bellotto varsaviense / Rizzi, Alberto 2003
16 Niezauważony wizerunek Stanisława Augusta oraz trzy dziecięce portrety księcia Józefa Poniatowskiego w warszawskich wedutach Bellotta / Jursz-Salvadori, Katarzyna 2001 [2002]
17 Bernardo Bellotto, genannt Canaletto / Kozakiewicz, Stefan 19XX
18 Canaletto (eigentlich Bellotto, Bernardo Michiel) / Szylin, A[nna] M[aria] 1997
19 La Varsavia di Bellotto / Rizzi, Alberto 1990
20 Obrazy Bernarda Bellotta / Juszczak, Dorota 1990
...