(1/2)
26 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Dostoevskij, Fëdor Michajlovič  

[Hilfe]
/
1 Empire by Consent: Strakhov, Dostoevskii, and the Polish Uprising of 1863 / Bojanowska, Edyta M. 2012
2 Bienek und Dostoevskij / Kemper, Dirk (1959-) 2012
3 Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847-1897 / Wedemann, Marek 2010
4 Raskolnikov v českých zemích - raný ohlas Dostojevského díla / Cravens, Craig 2008
5 Recepcija Dostoevskogo v Vengrii v 1920-40-e gody v ključ ekzistencial'noj filosofii / Dukkon, Agneš 2007
6 Od křesťanského chrámu k pěticípé hvězdě - Od Fillova Čtenáře Dostojevského k Foltýnovu Dostojevskému / Rakušanová, Marie 2007
7 Jan Patočka o vztahu: T. G. Masaryk a F. M. Dostojevskij / Kohout, Jaroslav 2007
8 Dostoevsky and His Polish Fellow Prisoners from the House of Dead / Perlina, Nina 2005
9 Dostojevskij, Masaryk, Bém, Kundera, Brodskij / Malevič, Oleg Michajlovič (1928-) 2005
10 Białe noce czarne dni. Iwaszkiewicz w Petersburgu Dostojewskiego / Piwowarski, Kamil 2005
11 Lidé z "podzemí" v Holečkově Výpravě. Nejen k morfologii Našich / Janáčková, Jaroslava 2004
12 Dostojewski w filmie Andrzeja Żuławskiego / Salimbeni, Michele 2004
13 Masarykovské návraty. Dva krátké úryvky z chystané knihy / Dokulil, Miloš 2003
14 Pozadí Masarykova odmítnutí F. M. Dostojevského / Funda, Otakar A. 2002
15 Spirituální osa Západ - Východ: Goethe - Masaryk - Dostojevskij / Janát, Bohumír 2002
16 Hřebík nebo Bůh? (tříštění pravdy od Masaryka k Dostojevskému) / Chavalka, Jakub 2000
17 Mickiewicz und die russische Literatur: Puschkin, Karolina Pawlowa, Dostojewski / Świderska, Małgorzata 1999
18 Evasive realism: narrative construction in Dostoyevsky's and Janáček's 'From the House of the Dead' / Chew, Geoffrey 1999
19 Tīro jūtu kritika un Zenta Mauriņa. Pēc Dostojevska daiļrades analīzes / Mauriņš, Artūrs 1998
20 Evasive Realism: Narrative Construction in Dostoyevsky's and Janáček's "From the House of the Dead" / Chew, Geoffrey 1998
...