(1/6)
106 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Graus, František  

[Hilfe]
/
1 The Czechs, Germans and Sudetenland. Historiographical Dispute in the 'Heart of Europe' / Řepa, Milan 2011
2 František Graus (1921-1989) / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2011
3 František Graus. Sborník textů ze studentského kolokvia / Morávková, Naděžda [Hrsg.] 2009
4 František Graus. Zamyšlený poutník mezi živou a mrtvou minulostí / Wihoda, Martin (1967-) 2009
5 František Graus - Člověk a historik. Sborník z pracovního semináře výzkumného centra pro dějiny vědy konaného 10. prosince 2002 / Beneš, Zdeněk (2) (1952-) [Hrsg.] 2004
6 Minulost, - úkol, nebo mýtus? / Graus, František (1921-1989) 2004
7 O postavení historie v kulturním životě / Graus, František (1921-1989) 2004
8 František Graus a "Maketa" / Jílek, Jiří 2004
9 František Graus a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy / Havránek, Jan 2004
10 František Graus jako vítěz. (Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II.) / Čechura, Jaroslav (1952-) 2004
11 Válečná zkušenost Františka Grause / Seidlerová, Irena 2004
12 František Graus ve světle několika dokumentů / Kostlán, Antonín 2004
13 František Graus v proměnách doby / Hrubý, Karel 2004
14 František Graus jako ambivalentní symbol rozporné cesty české historiografie / Vaníček, Vratislav 2004
15 Spolupráce s Františkem Grausem / Olivová, Věra 2004
16 František Graus (1921-1989): přehled základních životních dat / Kostlán, Antonín 2004
17 Minulost živá i mrtvá / Beneš, Zdeněk (2) (1952-) 2004
18 Přátelství s Františkem Grausem doma i v době jeho exilu / Oliva, Pavel 2004
19 Světové dějiny v díle Františka Grause / Jiroušek, Bohumil 2004
20 František Graus a archeologie / Klápště, Jan 2004
...