(1/5)
94 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Hodža, Milan  

[Hilfe]
/
1 Milan Hodžas Versuch einer Instrumentalisierung der agraristischen Ideologie in der tschechoslowakischen Außenpolitik / Jancik, Drahomir 2013
2 Santa sede e Slovacchia. Problemi e prospettive di un progetto editoriale / Hrabovec, Emília (1964-) 2013
3 Czechoslovakism in Slovak history / Bakke, Elisabeth 2011
4 Slovakia in Czechoslovakia, 1918-1938 / Krajovičová, Natália 2011
5 Föderalismus als Taktik? Hypotesen über die Politik von Adam Czartoryski, Władisław Sikorski, Edvard Beneš und Milan Hodža / Stemplowski, Ryszard 2009
6 Edvard Beneš a Milan Hodža - dva přístupy k integračním plánům ve střední Evropě za druhé světové války / Němeček, Jan (1963-) 2009
7 Dvojkríž v siločiarach bieleho orla. Slovenská otázka v politike poľskej exilovej vlády za 2. svetovej vojny / Segeš, Dušan 2009
8 "Zahraniční politika" prostřednictvím Československé akademie zemědělské? / Goněc, Vladimír (1950-) 2009
9 Polemika o československom rozkole / Hodža, Milan [Hrsg.] 2008
10 Milan Hodža before "Milan Hodža". His early schemes and concepts on Europe / Goněc, Vladimír (1950-) 2008
11 Milan Hodža. Statesman and Politician / Pekník, Miroslav [Hrsg.] 2007
12 Milan Hodža Statesman and Politician / Pekník, Miroslav [Hrsg.] 2007
13 Státoprávní koncepce Milana Hodži / Harna, Josef (1939-) 2007
14 Miesto Milana Hodžu v slovenskej politike a smerovanie k prestavbestrednej Európy pred prvou svetovou vojnou / Pekník, Miroslav 2006
15 Milan Hodža a kresťanstvo / Kovačka, Miloš 2006
16 Návraty Milana Hodžu do historického povedomia slovenskejspoločnosti po roku 1989 / Čelko, Vojtech 2006
17 Milan Hodža v procese dezintegrácie a integrácie strednej Európy(1918-1919) / Hronský, Marián 2006
18 Integračné predstavy Milana Hodžu v dvadsiatych rokoch 20.storočia / Ferenčuhová, Bohumila (1947-) 2006
19 Elektronická knižnica Milana Hodžu v Slovenskej národnej knižnici / Kovačka, Miloš 2006
20 Milan Hodža a integrácia strednej Európy. Zborník z konferencie / Pekník, Miroslav [Hrsg.] 2006
...