(1/1)
16 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Hollý, Ján  

[Hilfe]
/
1 The Enlightenment and the beginnings of the modern Slovak nation / Kowalská, Eva (1955-) 2011
2 Slovak Slavism and Panslavism / Haraksim, Ľudovít (1928-2008) 2011
3 Nasledovníci Hugolína Gavloviča. O kontinuite eschatologickej tematiky v slovenskej barokovej a obrodeneckej literatúre (V. Šimko a J. Hollý) / Vojtech, Miloslav 2003
4 Ján Hollý (1785-1849) / Fordinálová, Eva 2003
5 Čas pred nesmrteľnosťou / Winkler, Tomáš 1998
6 Šafárikove "Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí" v dobovom literárnovednom kontexte (v súvislosti so vznikom a vývinom germanistiky) / Šimon, Ladislav 1996
7 Jána Hollého Katoľícki spevňík. I. a II / Kútnik, Jozef 1996
8 Ján Hollý - tvorca spevníka / Hamada, Milan 1996
9 Lužickí Srbi v diele Jána Holléo / Palkovič, Konštantín 1990
10 Pamätnica z osláv dvojstého výročia narodenia Jána Hollého / Chovan, Juraj [Hrsg.] 1985
11 Korespondencia Jána Hollého / Hollý, Ján 1967
12 Katolíckí spevňík / Hollý, Jan 1950
13 Dielo Jána Hollého / Holly, Ján 1950
14 Katolicki spewník obsahující pesne na wsacki wíročité slawnosti jako též pesne o swatich Božích a w rozlíčních časoch a potrebách / Hollý, Ján 1846
15 Rozličné básňe hrdinské, elegiacké a lirické z Wirgilia, Teokrita, Homéra, Owidia, Tirtea, a Horáca / Hollý, Ján 1824
16 [Personenstammsatz] - / Hollý, Ján 1785-1849