(1/3)
50 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Jakob von Mies  

[Hilfe]
/
1 Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra / Soukup, Pavel 2011
2 'Laisser faire' or 'faire mourir'. The Significance of Participation of the Clery in the Contract of Purchase and Sale of Annuities in Central Europe Between the 14th and the 15th Century / Olendzki, Krzysztof 2009
3 Funkce rituálu v apokalyptických textech husitského věku / Cermanová Libichová, Pavlína 2009
4 Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra / Čejka, Mirek [Hrsg.] 2009
5 Několik poznámek ke kázání Qui non diligit me Jakoubka ze Stříbra / Krúpová, Andrea 2009
6 Kázání o poctivosti a cti, kterou má věrný člověk učiniti Tělu a Krvi Boží, Mistra Jakoubka ze Stříbra / Halama, Ota 2008
7 Kanonické právo v počátcích utrakvismu / Krmíčková, Helena 2008
8 Výklad a autorita bible v polemice mezi Janem Gersonem a Jakoubkem ze Stříbra z roku 1417 / Coufal, Dušan 2008
9 "Sed heu hodie!" Kritika církve v Jakoubkových kázáních k duchovenstvu / Soukup, Pavel 2007
10 Jakoubek of Stříbro and the so-called "Sermon in Týn Church" of 31 January 1417 / Sedláčková, Kristína 2007
11 Otázka, zda má stát v čele církve teolog či právník, ve scholastice a v husitství / Kejř, Jiří (1921-2015) 2007
12 Metaphors of the Spiritual Struggle Early in the Bohemian Reformation: The Exegesis of Arma Spiritualia in Hus, Jakoubek, and Chelčický / Soukup, Pavel 2007
13 Jakoubkovy české postily / Halama, Ota 2006
14 Jakoubek ze Stříbra a dobová církevní správa / Zilynská, Blanka 2006
15 Petr Chelčický a mistři pražské univerzity / Boubín, Jaroslav 2006
16 Jakoubkův a Biskupcův Výklad na Apokalypsu. Porovnání s důrazem na interpretaci antikristovského mýtu / Cermanová, Pavlína 2006
17 Magistri Jacobelli De iuramento. Ms. Bibl. Pal. Vindobonae 4936, ff. 185 r - 186 v (codex unicus) / Cegna, Romolo 2006
18 Mikuláše z Drážďan Apologie. Kompozice díla a citované autority / Mutlová, Petra 2006
19 Jakoubek ze Stříbra v životě a díle prof. F. M. Bartoše / Hrdlička, Jaroslav 2006
20 The Role of Jakoubek of Stříbro in the Creation of a Czech Liturgy: Some Further Reflections / Holeton, David [Ralph] 2006
...