(1/1)
7 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Johnson, Lyndon Baines  

[Hilfe]
/
1 Strategic Warning. The CIA and the Soviet Invasion of Czechoslovakia / Steury, Donald P. 2011
2 "No Action". The Johnson Administration and the Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia in August 1968 / Bischof, Günter 2011
3 Krajobrazy przeszłości. Księga ofiarowana doktorowi Adolfowi Juzwence [ur. 1939] w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / Dworsatschek, Mariusz [Hrsg.] 2009
4 "No Action". Die USA und die Invasion in die Tschechoslowakei / Bischof, Günter 2008
5 Finnland och Lyndon Johnsons nordiska resa / Rystad, Göran 2000
6 Administracja L. B. Johnsona wobec agresji Układu Warszawskiego przeciw Czechosłowacji w 1968 roku / Mania, Andrej 1997
7 [Personenstammsatz] - / Johnson, Lyndon Baines 1908-1973