(1/6)
118 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Jonca, Karol  

[Hilfe]
/
1 Karol Jonca (1930-2008) / Eiden, Maximilian 2012
2 Ślązacy i Kresowiacy / Cofałka, Jan (1940-) 2011
3 Zum Andenken an Prof. Dr. Karol Jonca. Chair, Department of Political and Legal Thought, Faculty of Law, University of Wroclaw / Gazit, Tamar 2009
4 Profesor Karol Jonca (1930-2008) : Wspomnienie / Ruchniewicz, Krzysztof (1967-) 2009
5 Karol Jonca (1930-2008) / Olszewski, Henryk (1933-) 2008
6 Bibliografia prac naukowych Profesora Karola Joncy 2008
7 Kronika dni oblężenia. Wrocław 22 I - 6 V 1945 / Peikert, Paul 2008
8 Acta Universitatis Wratislaviensis / Jonca, Karol (1930-2008) [Hrsg.] 2007
9 Acta Universitatis Wratislaviensis / Jonca, Karol [Hrsg.] 2007
10 Strategiczna rola twierdzy kozielskiej w dobie wojen napoleońskich / Jonca, Karol 2007
11 Wielka Armia Napoleona w kampanii 1807 roku pod Koźlem / Jonca, Karol 2007
12 "Giętka" dyplomacja kanclerza Otto von Bismarcka w dobie europejskiego pokoju zbrojnego (1872-1882) / Jonca, Karol 2006
13 Kronika dni oblężenia. Wrocław 22 I - 6 V 1945 / Peikert, Paul 2006
14 Carl Ferdinand Roemer - prawnik i uczony "ojciec geologii" (1818-1891) / Jonca, Karol 2006
15 Denken mit Moltke. Gedanken über Kreisau und Krzyżowa / Jonca, Karol (1930-2008) 2006
16 Acta Universitatis Wratislaviensis / Jonca, Karol (1930-2008) [Hrsg.] 2005
17 Dekrety prezydenta Edvarda Beneša. Niemcy w czechosłowackiej doktrynie politycznej i prawnej z lat 1920-1945 / Jonca, Karol (1930-2008) 2005
18 "Festung Breslau" in den Berichten eines Pfarrers. 22. Januar bis 6. Mai 1945 / Peikert, Paul 2005
19 Acta Universitatis Wratislaviensis / Jonca, Karol (1930-2008) [Hrsg.] 2004
20 Ruch i indoktrynacja niemieckich narodowych socjalistów w Republice Czechosłowackiej / Jonca, Karol (1930-2008) 2004
...