(1/3)
59 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Kazimierz IV Jagiellończyk  

[Hilfe]
/
1 Königliche Äußerungen über die Bürger. Die Briefe von Kasimir IV. der Jagiellone, Johann I. Albrecht und Alexander der Jagiellone an die Stadt Danzig / Grulkowski, Marcin 2014
2 Itinerarium króla Kazimierza Jagielloăczyka 1440-1492 / Rutkowska, Grażyna 2014
3 L'enjeu des funérailles royales dans la monarchie élective polonaise, XIVe-XVIe siècle / Fałkowski, Wojciech 2012
4 Zjazd głogowski w 1462 r. / Heck, Roman (1924-1979) 2012
5 Marienburg im Königlichen Preußen / Borchert, Joachim 2011
6 Dynastische Verbindungen der Jagiellonen mit den deutschen Fürstenhäusern / Gąsior, Agnieszka (1971-) 2011
7 Die Weichselwerder in der Politik des Königs Kaismir IV. Jagiellonicus / Długokęcki, Wiesław 2010
8 Mendicant Books and Libraries on South East Lands of the Polish Kingdom in the 15th and Early 16th Century - the Franciscans Observant Example / Kaliszuk, Jerzy 2010
9 Półgrosz Jana Olbrachta wybity stemplem rewersu półgrosza Kazimierza Jagiellończyka / Borowski, Witold 2009
10 Kazimierz Jagiellończyk [1427-1492] i jego czasy / Bogucka, Maria 2009
11 Historia Polski średniowiecznej / Świątek, Adam [Hrsg.] 2008
12 Monarcha i poddani. System władzy w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie wczesnojagiellońskim / Korczak, Lidia 2008
13 Fałszowanie grubszej monety koronnej za czasów Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta / Borowski, Witold 2008
14 Kaci, święci, templariusze / Śliwiński, Błażej (1954-) [Hrsg.] 2008
15 Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin / Piech, Zenon [Hrsg.] 2008
16 Polityka Kazimierza Jagiellończyka wobec Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim / Wilczok, Katarzyna 2008
17 1457. Königliches Hauptprivileg für Danzig / Letkemann, Peter 2007 [2008]
18 Dzieje polskiej floty. Od Kazimierza Jagiellończyka do Augusta II Mocnego / Górski, Tadeusz 2007 [2008]
19 Polityczna i aktotwórcza działalność kanclerza Krzesława z Kurozwęk i podkanclerzego Grzegorza z Lubrańca w latach 1484-1495 / Zyglewski, Zbigniew 2007
20 Relacja Ambrogio Contarniego jako źródło do edukacji synów Kazimierza Jagiellończyka / Jaworski, Rafał 2007
...