(1/2)
28 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Klácel, František Matouš  

[Hilfe]
/
1 František Matouš Klácel ve fondech Náprstkova muzea / Secká, Milena 2008
2 František Matouš (Ladimír) Klácel v Americe / Trapl, Miloš (1935-) 2008
3 "Básník božně rozčilený" / Tomášek, Martin 2008
4 Bonifác Buzek, František Matouš Klácel a František Rybička / Boštík, Martin 2008
5 Moskevský ohlas působnosti F.M. Klácela / Orel, Vítězslav 2008
6 Adresátka v Klácelových Listech přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu / Janáčková, Jaroslava 2008
7 František Matouš Klácel. Filosof, spisovatel, novinář. Sborník ze sympozia konaného ve dnech 24. - 26. září 2008 v České Třebové / Vosyka, Stanislav [Hrsg.] 2008
8 František Matouš Klácel a filozofie (českého) jazyka / Fidlerová, Alena A. 2008
9 Český liberalismus nebo české zápecnictví? Jak se Chaloupka strýčka Toma stala v Čechách dětskou literaturou / Kalivodová, Eva 2008
10 Život a dílo Františka Matouše Klácela ve fondech Moravského zemského archivu v Brně / Škvírová, Michaela 2008
11 Cíl veškeré lásky a vědy. (Poznámky k filosofii a náboženským přestavám Františka Matouše Klácela) / Brdíčko, Jakub 2008
12 František Matouš (Ladimír) Klácel. (Focusing on the years in America, 1869-1882) / Heřmánek Peaslee, Margaret 2008
13 Filozofické myšlení piaristického profesora Bonifáce Buzka / Boštík, Martin 2004
14 Profesor Bonifác Buzek a jeho českotřebovští žáci František Matouš Klácel, Emanuel Müller a František Rybička / Boštík, Martin 2004 [2005]
15 Listy Klácelovi. Edice dokumentů / Fišer, Zdeněk (1952-) [Hrsg.] 2003
16 "Kýž by mne Bůh a vlastenci vysvobodili!" (Dodatky k životopisu piaristy Kassiána Rachlíka) / Fišer, Zdeněk (1952-) 2003
17 František Matouš Klácel, 1808-1882 / Trapl, Miloš (1935-) 2001
18 Filozofická inspirace Babičky B. Němcové. (Úryvek z větší studie) / Janáčková, Jaroslava 2000
19 Víra v zápasech žen a mužů. (Příspěvek k proměnám víry ve 2. polovině 19. století) / Brdíčko, Jakub 2000
20 František Matouš Klácel. Život a dílo / Trapl, Miloslav 1999
...