(1/1)
5 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Ludwig Salvator von Österreich-Toskana  

[Hilfe]
/
1 Arcivévoda Ludvík Salvátor v roce 160. výročí narození (1847-1915) / Gregorovičová, Eva 2008
2 Historie sběratelství antických památek v českých zemích / Dufková, Marie [Hrsg.] 2006
3 Ludvík Salvátor.Vědec a cestovatel. Zpráva o životě a díle rakouského arcivévody a toskánského prince se zvláštním zřetelem k městu Brandýsu nad Labem - Staré Boleslavi / Mader, Brigita 2005
4 Rodinný archiv Toskánských Habsburků vydává svědectví: prameny k Ludvíku Salvátoru Toskánskému / Gregorovičová, Eva 2000
5 [Personenstammsatz] - / Ludwig Salvator von Österreich-Toskana 1847-1915