(1/2)
40 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Mrongovius, Christoph Coelestin  

[Hilfe]
/
1 Die Rezeption der Philosophie Immanuel Kants in Polen um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts / Marciniak, Milena 2013
2 Sprache und Nation im Preußenland (1772/93-1870/78) / Bömelburg, Hans-Jürgen (1961-) 2012
3 Normatywizm niemiecko-polskich słowników Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza / Nowowiejski, Bogusław 2006
4 Sprawozdanie z uroczystości z okazji 150 rocznicy śmierci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1885) / Czerniakowska, Ewa 2005
5 Katalog wystawy poświęconej Krzysztofowi Celestynowi Mrongowiuszowi / Wirkus, Grażyna 2004/2005 [2006]
6 Uniwersytet Królewiecki w czasach Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza / Bogdan, Danuta (1955-) 2004/2005 [2006]
7 Dzieje wydania "Dokładnego niemiecko-polskiego słownika" Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1837) / Czerniakowska, Ewa 2004/2005 [2006]
8 Poglądy społeczne pastora Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza / Jarosiński, Dariusz 2004/2005 [2006]
9 Krzysztof Celestyn Mrongowiusz jako ten, który dał nazwę mojemu miastu / Tegler, Romy 2004/2005 [2006]
10 Obraz literatury polskiej w słownikach Mrongowiusza / Sobieraj, Sławomir 2004/2005 [2006]
11 Badania Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza nad Kaszubszczyzną na Pomorzu Zachodnim / Szultka, Zygmunt (1944-) 2004/2005 [2006]
12 Gdańsk i Kaszuby w życiu i twórczości Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza / Borzyszkowski, Józef (1946-) 2004/2005 [2006]
13 Charakterystyka księgozbioru Mrongowiusza na podstawie inwentarza rękopiśmiennego jego biblioteki / Lewczuk, Danuta 2004/2005 [2006]
14 Krzysztof Celestyn Mrongowiusz w podręcznikach do szkoły podstawowej po 1945 roku / Gancewska, Iwona 2004/2005 [2006]
15 Miejsce Mrongowiusza w dziejach kultury / Kruk, Erwin 2004/2005 [2006]
16 Sprawozdanie z konferencji "K.C. Mrongowiusz jako europejski budowniczy mostów między narodami" / Socka, Izabela 2004/2005 [2006]
17 Starania Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza [1764-1855] i Gustawa Gizewiusza [1810-1848] o upowszechnienie pieśni polskiej / Rondomańska, Zenona 2001
18 Starania Krzysztofa Mrongowiusza i Gustawa Gizewiusza o upowszechnienie pieśni polskiej / Rondomańska, Zenona 2001
19 Kancjonały i śpiewniki z katalogu biblioteki Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza [1764-1855] / Rondomańska, Zenona 2000
20 Mrongowiusz [1764-1855] jako kaszubolog. W dwusetną rocznicę zamieszkania w Gdańsku / Treder, Jerzy (1942-) 2000
...