(1/2)
21 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Petrarca, Francesco  

[Hilfe]
/
1 Die erste Petrarca-Biographie in den böhmischen Ländern / Křesálková, Jitka 2008
2 Teaching Religion in the Later Middle Ages: Petrarch and Johann von Neumarkt Revisited / Otto, Arnold 2006/2007 [2007]
3 Petrarca a Karlštejn? / Chlíbec, Jan 2006
4 Utrakvistický názor na výtvarné umění a Francesco Petrarca / Chlíbec, Jan 2006
5 Petrarkův spis De remediis a jeho česká recepce / Pelán, Jiří 2006
6 Nieznana kartka z dziejów kultu Francesca Petrarki / Aleksandrowicz, Alina 2006
7 La lettura del Petrarca, svolta da Ján Kollár nella sua prima raccolta di poesie del 1821 / Koprda, Pavol 2004
8 La lettura del Petrarca, svolta da Ján Kollár nella sua prima raccolta di poesie del 1821 / Koprda, Pavol 2004
9 Petrarkův spis Sine titulo, utrakvisté a Bratří jagellonské epochy / Halama, Ota 2004
10 "Historia znamienita o Gryzelli". Notatki do przyszłego wydania pierwszej noweli w literaturze polskiej / Franczak, Grzegorz 2004
11 Echa "Triumfów" Petrarki w poezji staropolskiej i oświeceniowej / Kostkiewiczowa, Teresa 2004
12 Petrarka w kulturze przedromantycznej Polski. Rekonesans / Litwornia, Andrzej 2003
13 Petrarkizm w poezji miłosnej polskiego baroku. Trwanie i przemiana / Kotarska, Jadwiga 2003
14 Vytauto Mačernio sonetas. Žanrinė tematika ir struktūrinė charakteristika. (Sąsajos su Petrarca ir W. Skakespeare'u.) / Korolkovaitė, Jolanta 2000
15 Petrarca-Handschriften in Tschechien und in der Slowakischen Republik / Rauner, Erwin 1999
16 Der Oybin - von Karl IV., Peter Parler, Francesco Petrarca, Konrad Pflüger zu Caspar David Friedrich und Carl Gustav Carus / Oettel, Gunter 1999
17 Petrarca and Bohemia in the 14th Century / Spunar, Pavel 1995
18 La fortuna di Francesco Petrarca in Boemia / Pelán, Jiří 1995
19 K privilegiu Alexandra Velikého Slovanům / Vidmanová, Anežka (1929-2010) 1994
20 Johann von Neumarkt als Briefschreiber / Bujnoch, Josef 1978
...