(1/6)
109 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Popieluszko, Jerzy  

[Hilfe]
/
1 Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki : 1982 - 1984 20XX
2 Der rechtliche Umgang mit der Vergangenheit in der Republik Polen / Vries, Tina de 2010
3 Tyś jest kapłanem na wzór.. : ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r. / Sznajder, Andrzej [Hrsg.] 2010
4 Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko : tajemnica życia i śmierci / Ryszka, Czesław 2010
5 Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki : 1982 - 1984. T. 1 / Mysiakowska, Jolanta [Hrsg.] 2009
6 Ksiądz Jerzy Popiełuszko / Czaczkowska, Ewa K. 2009
7 Ksiądz Jerzy Popiełuszko / Kindziuk, Milena 2009
8 Ksiądz Jerzy Popiełuszko w odbiorze współczesnej młodzieży. Uwagi o projekcie edukacyjnym związanym z filmem "Popiełuszko. Wolność jest w nas" w reż. Rafała Wieczyńskiego na terenie Wielkopolski / Fenrych, Zofia 2009
9 Echa męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w świetle dokumentów władz aparatu represji województwa poznańskiego w latach 1984-1985 / Wojcieszyk, Elżbieta 2009
10 Teleksy KW PZPR w Kaliszu dotyczące ks. Jerzego Popiełuszki (1984-1986) / Kozłowski, Marek 2009
11 Partia, Kościół i opozycja w regionie pilskim wobec uprowadzenia i morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki / Wąsowicz, J. 2009
12 Konfraternia imienia ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie w latach 1984-1989 / Gołdyn, Piotr 2009
13 Echa zabójstwa ks. Popiełuszki i procesu toruńskiego na łamach poznańskiej prasy podziemnej w latach 1984-1985 / Zwiernik, Przemysław 2009
14 Regionalna Fundacja Pomocy Represjonowanym im. ks. Jerzego Popiełuszki w regionie leszczyńskim / Handke, W. 2009
15 Wizja narodu polskiego w nauczaniu ks. Jerzego Popiełuszki / Tłuczek, Ryszard 2009
16 Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Dni, które wstrząsnęły Polską / Litka, Piotr 2009
17 Nasz duszpasterz i my. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w fotografiach i wspomnieniach hutnika. W 25. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki / Szóstko, Jerzy 2009
18 Rozumienie idei miłości ojczyzny w wypowiedziach sługi bożego księdza Jerzego Popiełuszki / Kurzydło, Jacek 2009
19 Zapiski, listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967-1984 / Popiełuszko, Jerzy (1947-1984) 2009
20 Nie można uśmiercić nadziei. Reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989 / Handke, Waldemar [Hrsg.] 2009
...