(1/1)
13 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Potocki, Ignacy  

[Hilfe]
/
1 Studia z dziejów wychowania i kształcenia od średniowiecza do XIX wieku / Gwioździk, Jolanta [Hrsg.] 2009
2 Wizyta Ignacego Potockiego w Petersburgu, jego opinie na temat Rosji i polityki Katarzyny II / Janeczek, Zdzisław 2006
3 Political Discourses of the Polish Revolution 1788-92 / Butterwick, Richard J. 2005
4 Postulat ochrony polskiego dorobku naukowego i kulturalnego w twórczości porozbiorowej Juliana Ursyna Niemcewicza i Ignacego Potockiego / Chrzanowski, Tomasz 2005
5 Polityczna rola marszałka litewskiego Ignacego Potockiego w okresie Sejmu Wielkiego 1788-1792 / Janeczek, Zdzisław 2005
6 Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej w latach 1785-1786 / Danilczyk, Adam 2004
7 Portrety wiązane z Janem Chrzcicielem Lampim Starszym w zbiorach wawelskich / Janczyk, Agnieszka 2002/2003 [2004]
8 Marszałek litewski Ignacy Potocki wobec pruskich planów cesyjnych dotyczących Gdańska 1788-1791 / Janeczek, Zdzisław 2001
9 Der Große Sejm (1788-1792) - Ereignisse, Probleme und Leute / Lewandowski, Jan 1997
10 Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj: kulisy wielkiej polityki w powstaniu kościuszkowskim / Janeczek, Zdzisław 1993/1994
11 Korespondencja Ignacego Potockiego w sprawach edukacyjnych (1774 - 1809) / Potocki, Ignacy 1978
12 Tajna korespondencja z Warszawy 1792 - 1794 do Ignacego Potockiego : Jan Dembowski i inni / Potocki, Ignacy 1961
13 [Personenstammsatz] - / Potocki, Ignacy 1750-1809