(1/2)
39 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Václav III  

[Hilfe]
/
1 Zu den Beziehungen zwischen der Deutschordensballei Böhmen, dem Böhmenkönig und dem Hochadel / Jan, Libor (1960-) 2012
2 Die Johanniter und die Eroberung Pommerellens durch den Deutschen Orden / Smoliński, Marek 2011
3 Pečetě posledních Přemyslovců / Kuthan, Jiří 2009
4 Václav III / Maráz, Karel 2009
5 Dvojí konverze v rodině posledních těšínských Piastovců. K motivacím změny konfese knížat Václava III. Adama (1524-1579) a Adama Václava (1574-1617) / Jež, Radim 2009
6 Václav III. a Brno / Maráz, Karel 2008
7 K hodnostářům a úředníkům uherského (1301-1304), českého a polského (1305-1306) krále Václava III / Maráz, Karel 2008
8 Olomoucké listiny Václava III. a nejstarší dějiny obce Grygova / Koudela, Miroslav 2007
9 Václav III. (1289-1306) : Poslední Přemyslovec na českém trůně / Maráz, Karel 2007
10 Moc posledních Přemyslovců v piastovském Polsku na přelomu 13. a 14. století / Antonín, Robert 2007
11 Vláda posledného Přemyslovca Václava III. v Uhorsku / Lukačka, Ján 2007
12 Pečeti Václava III. v souvislostech / Maráz, Karel 2007
13 Ohlasy královraždy na olomouckém kapitulním děkanství / Mlčák, Leoš 2007
14 Václav III. Císař z boží milosti / Nodl, Martin (1968-) 2007
15 Několik poznámek ke Konrádovi z Botenštejna aneb Opravdu nevíme, kdo byl vrahem Václava III.? / Maráz, Karel 2007
16 Láska či politika? O důvodech sňatku Violy Těšínské a Václava III 2007
17 K vládě, osobnosti a vraždě Václava III / Maráz, Karel 2006
18 K sedmistému výročí zavraždění Václava III. v Olomouci / Maráz, Karel 2006
19 Česká královna Viola Těšínská / Žáčková, Zdeňka 2006
20 Vražda krále Václava III. po 700 letech / Štěpán, Václav 2006
...