(1/8)
143 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
dlugosz, jan  

[Hilfe]
/
1 Mähren im Werk von Jan Długosz / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2013
2 La mer Baltique dans la cartographie médiévale / Iwańczak, Wojciech (1948-) 2012
3 The Moment of Death - a Time of Fear or of Hope: 'Eschatology' in the Light of Mediaeval Preaching / Nowak, Kamila 2012
4 Źródła do dziejów Mazowsza XI-XIV wieku. W poszukiwaniu rocznika łockiego / Nowakowski, Tomasz 2012
5 Oskarżony Jan Długosz / Zieliński, Andrzej 2011
6 Die Johanniter und die Eroberung Pommerellens durch den Deutschen Orden / Smoliński, Marek 2011
7 Verlorene Schlachten und Gefallene in der geistigen Tradition des Deutschen Ordens / Kwiatkowski, Stefan 2011
8 Długosz (Dlugossius Longinus) Jan / Borkowska, Urszula [2010?]
9 Book Collections in Medieval Cracow. Outline of the State of Research / Ożóg, Krzysztof (1956-) 2010
10 Erforschung des Volkes - Erfindung des Imperiums. Das Reich der polnischen Ethnographie vom Beginn der Neuzeit bis ins zwanzigste Jahrhundert / Rustemeyer, Angela 2009
11 Die drei Namen der Schlacht. Erinnerungsketten um Tannenberg/Grunwald/Žalgiris / Petrauskas, Rimvydas 2009
12 Heraldyka w budowlach Długoszowych / Głąb, Agnieszka 2009
13 Dzieje autografu katedralno-kolegiackiej części "Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis" Jana Długosza / Kowalski, Marek Daniel 2009
14 Wizerunek Mikołaja Trąby w dziełach Jana Długosza / Borkowska, Urszula 2009
15 Dramat w historii, historia w dramacie / Latawiec, Krystyna [Hrsg.] 2009
16 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego / Długosz, Jan (1415-1480) 2009
17 Dzieje autografu katedralno-kolegiackiej części "Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis" Jana Długosza / Kowalski, Marek Daniel 2008
18 Sacrum stoličnogo goroda Krakova na ischode Srednevekovja / Bylina, Stanisław (1936-2017) 2008
19 Postrzeganie Opawszczyzny i ksiąźat opawskich przez Jana Długosza w jego dziele "Annales seu Cronicae Incliti Regni Poloniae" / Barciak, Antoni (1947-) 2008
20 Oporów. Stan badań. [T.] 2: Materiały sesji naukowej zorganizowanej 10 listopada 2003 r. z okazji 550-lecia Konwentu Ojców Paulinów w Oporowie oraz 550. rocznicy śmierci fundatora Prymasa Władysława Oporowskiego / Kin-Rzymkowska, Grażyna [Hrsg.] 2008
...