(1/2)
31 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
glemp, jozef  

[Hilfe]
/
1 Kirche und Nation im Spannungsfeld der deutsch-polnischen Beziehungen. Katholische deutsche Vertriebenenorganisationen der Schlesier und ihre Wahrnehmung der polnischen Kirchenführung / Ploch, Gregor (1977-) 2014
2 Ein bedeutender Bischof, ein heiterer Mensch, ein Freund Schlesiens / Glemp, Józef (1929-2013) 2013
3 "Ein Mensch des Dialogs". Zum Tod von Kardinal Józef Glemp am 23. Januar 2013 / Nitschke, Wolfgang 2012 [2013]
4 Poland's National Democrats and Antisemitism / Brumberg, Abraham 2009
5 Presseerklärung zum Problem der Kreuze am KZ Auschwitz / Glemp, Józef (1929-2013) 2008
6 Z wypowiedzi kard. Józefa Glempa [z l. 1981-2006] 2008
7 Nie chciejcie łatwego życia : konferencje i homilie wygłoszone w kósciele akademickim Świętej Anny do studentów / Wyszyński, Stefan (1901-1981) 2007
8 Caritati in iustitia. Kalendarium posługi prymasowskiej Kardynała Józefa Glempa 2006
9 Księga jubileuszowa Archidiecezji Warszawskiej 1981-2006. 25 lat posługi pasterskiej prymasa Polski Józefa kardynała Glempa / Jarecki, Piotr [Hrsg.] 2006
10 Kardynał Józef Glemp - Prymas Polski. (W 50-lecie kapłaństwa i 25-lecie prymasowstwa) / Dziuba, Andrzej Franciszek 2006
11 Kardynał Józef Glemp jako Prymas Polski / Pietrzak, Jerzy 2006
12 Priorytety w wypowiedziach Prymasa Polski w okresie stanu wojennego / Smentek, Izabella 2006
13 Prymas Wyszyński wobec papieży i Stolicy Apostolskiej / Glemp, Józef (1929-2013) 2006
14 Ks. Kard. Józef Glemp [ur. 1929], Prymas Polski, Wielki Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego / Dziuba, Andrzej F[ranciszek] 2006
15 Der Weg zur Wahrheit verlangt Anstrengung und Demut / Glemp, Józef (1929-2013) 2003
16 Ksiądz Władysław Korniłowicz / Landy, Teresa 2003
17 Józef Feliks Gawlina - Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych 2002
18 Czynić sprawiedliwość w miłości. Księga pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi prymasowskiej / Chrostowski, Waldemar [Hrsg.] 2001
19 Dwadzieścia lat posługi [Józefa Glempa] / Kaczmarski, Hubert Jerzy 2001
20 W trosce o Kościół i naród. Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia. Dwadzieścia lat Kościoła w Polsce w okresie funkcji prymasowskiej kardynała Józefa Glempa. Materiały z sympozjum 25 04 2001 / Urbański, Stanisław [Hrsg.] 2001
...