(1/2)
37 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
goldberg, jacob (1924-)  

[Hilfe]
/
1 "Należę do polskiej szkoły historycznej". Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim / Stobiecki, Rafał [Hrsg.] 2010
2 The Jewish Question in East-Central Europe / Goldberg, Jacob (1924-) 2009
3 [Rezension] - Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century: a Genealogy of Modernity / Hundert, Gershon David [2005]
4 Żydzi na gościńcach polskich i obcych w XVII-XVIII wieku / Goldberg, Jacob (1924-) 2005
5 Julian Ursyn Niemcewicz on Polish Jewry / Goldberg, Jacob (1924-) 2005
6 Żydzi polscy XVIII wieku atrakcją dla cudzoziemców / Goldberg, Jacob (1924-) 2005
7 Największy transport handlowy kupców żydowskich w Rzeczypospolitej i ich przygody / Goldberg, Jacob (1924-) 2003
8 [Rezension] - Żydzi polscy 1648-1772. Źródła / Kaźmierczyk, Adam (1962-) [Hrsg.] [2002]
9 Juden in Polen und Litauen: warum und auf welche Weise geht man ihrer Geschichte nach? / Goldberg, Jacob (1924-) 2002
10 Mojżesz Schorr - historyk polskich Żydów / Goldberg, Jacob (1924-) 2002
11 O budownictwie żydowskim w Polsce w XVII-XVIII wieku / Goldberg, Jacob (1924-) 2002
12 Julian Ursyn Niemcewicz wobec polskich Żydów. Krytyka, chasydyzm, zbliżenia / Goldberg, Jacob (1924-) 2002
13 [Rezension] - Historia Żydów w Polsce od XVI wieku do rozbiorów / Tollet, Daniel [2001]
14 Arenda i kredyt. Arendarz żydowski wobec Żydów, mieszczan i władzy dominialnej w małopolskich miasteczkach w XVIII wieku / Goldberg, Jacob (1924-) 2001
15 Die Memoiren des Moses Wasserzug / Jersch-Wenzel, Stefi (1937-2013) [Hrsg.] 2001
16 Armut unter den Juden im alten Polen / Goldberg, Jacob (1924-) 2000
17 Jewish Privileges in the Polish Commonwealth: Charters of Rights to Jewish Communities in Poland-Lithuania in the Sixteenth to Eighteenth Centuries: Critical Edition of Original Latin and Polish Documents with English Introductions and Notes / Goldberg, Jacob (1924-) [Hrsg.] 19xx
18 [Rezension] - Ideals Face Reality. Jewish Law and Life in Poland 1550-1655 / Fram, Edward [1999]
19 Die Memoiren des Moses Wasserzug / Jersch-Wenzel, Stefi (1937-2013) [Hrsg.] 1999
20 Studies in the History of the Jews in Old Poland: in Honor of Jacob Goldberg / Teller, Adam [Hrsg.] 1998
...