(1/2)
21 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
lange, oskar ryszard (1904-1965) #  

[Hilfe]
/
1 Vom Osten aus die Mitte wahren? Polnische Diplomatie im Kalten Krieg / Weber, Pierre-Frédéric 2011 [2012]
2 Oskar Lange a współczesność / Sadowski, Zdzisław [Hrsg.] 2005
3 Moje wspomnienia o Ojcu / Lange, Christopher 2005
4 Życie, działalność i dorobek naukowy Oskara Langego / Bochenek, Mirosław 2005
5 Okres amerykański w działalności Oskara Langego / Drabińska, Danuta 2005
6 Oskar Lange: The American sojurn (1937-1947) / Reder, Melvin 2005
7 The FBI reports on Oskar Lange / Prażmowska, Anita J. (1950-) 2005
8 Metodologiczne problemy historii ekonomii w świetle pism Oskara Langego / Piątkowski, Wiesław 2005
9 Oskar Lange a PKWN / Ciesielski, Stanisław 2005
10 Moja opowieść o Ojcu / Lange, Monika 2004
11 Pozazawodowe zainteresowania Oskara Lange / Lange, Christopher S. 2004
12 Oskar R. Lange - ekonomista dwóch epok / Gazda, Zbigniew 2004
13 Socjalistyczne wizje Oskara Langego / Pawlik, Andrzej 2004
14 Wkład Oskara Langego do światowej myśli ekonomicznej / Drabińska, Danuta 2004
15 Wkład Oskara Lange w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej / Giza, Wojciech 2004
16 Dorobek naukowy Oskara Langego do 1945 roku / Błocho, Grażyna 2004
17 Oskar Lange - dyplomata i polityk / Kowalczyk, Andrzej 2004
18 Pamięć... i nowe pokolenia ekonomistów / Pawlik, Andrzej 2004
19 Wspomnienia o moim ojcu - Oskarze Lange / Lange, Ch. S. 2004
20 Modele gospodarki prospołecznej według Oskara Langego [1904-1965]. Materiały z konferencji naukowej z okazji setnej rocznicy urodzin Oskara Langego. Praca zbiorowa / Pawlik, Andrzej [Hrsg.] 2004
...