(1/2)
22 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
libelt, karol (1807-1875) #  

[Hilfe]
/
1 Ästhetik der Revolution - Revolution der Ästhetik. Karol Libelt und der Berliner Polenprozess 1847 / Mirugalski, Michał 2011
2 Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Budowanie tożsamości na pograniczach 2009
3 Karol Libelt. His idea of Slav federalism / Trzeciakowski, Lech (1931-) 2004
4 Liberalizm polski. Antologia / Biernacki, Włodzimierz [Hrsg.] 2003
5 Na marginesie "O miłości ojczyzny" Karola Libelta / Stróżewski, Władysław 2003
6 Autocréation de l'intelligentsia / Jedlicki, Jerzy 2002
7 Poznańskie jako pomost między Zachodem i Wschodem w latach czterdziestych XIX wieku na przykładzie Karola Libelta i Augusta Cieszkowskiego / Trzeciakowski, Lech (1931-) 2001
8 Karol Libelt: His Idea of Slav Federalism / Trzeciakowski, Lech (1931-) 2000
9 Der Begriff der Nation im politischen Denken Polens zwischen 1795 und 1918 / Nowarra, Carola 1999
10 Der mystische Leib. Europavisionen der polnischen messianistischen Philosophie / Waszak, Tomasz 1999
11 Karol Libelt (1807-1875) : Verfechter einer "nationalen Philosophie der Einbildungskraft" / Politt, Holger 1996
12 Myśl pedagogiczna na ziemiach polskich pod zaborem pruskim / Gawlik, Stanisław 1992
13 Polish Philosophy in the Nineteenth Century / Gawecki, Bolesław 1985
14 Karol Libelt 1807 - 1875 / Knopek, Bożena [Hrsg.] 1976
15 W sprawie libeltowskiej definicji inteligencji / Molik, Witold (1949-) 1976
16 Karol Libelt jako nowelista / Wojtkowski, Andrzej (1891-1975) 1937
17 Kilka listów K. Libelta ze schyłku jego życia / Nadolski, Bronisław 1935
18 Listy tureckie Ryszarda Berwińskiego do Władysława Bentkowskiego i Karola Libelta / Terlecki, Tymon 1932
19 Karol Libelt o walkach politycznych / Wojtkowski, Andrzej (1891-1975) 1932
20 Karol Marcinkowski i Karol Libelt a spółdzielczość / Wojtkowski, Andrzej (1891-1975) 1927
...