(1/24)
464 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
04.01  

[Hilfe]
  /
1 Die Żywiecer Bauprojekte Carl Pietschkas, Architekt des Erzherzogs. Albrecht Friedrich von Habsburg. Überblick über einen Aktenbestand im Staatsarchiv Katowice, Abteilung Żywiec / Husar, Bożena 2013
2 Illuminierte Urkunden des Mittelalters in Mitteleuropa / Roland, Martin 2013
3 Aktuelle Informationen zum Archivwesen in Weißrussland und neue Perspektiven für die deutsche Forschung / Žhumar, Sergej 2013
4 Die Briefe und Schriften des Reichskanzlers Axel Oxenstierna. Eine aktuelle schwedische Quellenedition / Backhaus, Helmut 2012
5 O mých předchůdcích i současnících. Soubor studií k dějinám archivnictví, historiografie a pomocných věd historických. Vydáno při příležitností 80. narozenin autora / Hlaváček, Ivan (1931-) 2011
6 Nauki pomocnicze historii: polskie narzędzia online / Tafiłowski, Piotr (1974-) 2010
7 Erinnerung, Identität und "Fakten". Die Methodik der Oral History und die Erforschung (post)sozialistischer Gesellschaften (Einleitung) / Obertreis, Julia 2009
8 "Ilość" w historii / Jasiewicz, Krzysztof 2009
9 Skłonności do deformacji poznawczych a interpretacje historyczne / Dymkowski, Maciej 2009
10 Chłop polski w teorii i praktyce / Łuczewski, Michał 2009
11 O myśleniu historycznym / Wrzosek, Wojciech (1952-) 2009
12 "Metodologie" Jerzego Topolskiego [1928-1998] / Malczewski, Szymon 2009
13 Brzemię przeszłości. Zło jako przedmiot interpretacji historycznej / Bugajewski, Maciej 2009
14 Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współczesnej historiografii / Werner, Wiktor 2009
15 Archeologiczne studia nad przestrzenią. Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w badaniach nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na Pomorzu (autoreferat wygłoszony w trakcie obrony pracy doktorskiej w dniu 1 lutego 2006 r.) / Zapłata, Rafał 2009
16 Einführende Überlegungen zur Kulturgeschichte des Protektorats 1939-1945 / Becher, Peter 2008
17 Interviews mit polnischen Roma. Ein Erfahrungsbericht / Podgórski, Artur 2008
18 Mikrohistoria wsi Chełmo? Rozterki metodologiczne młodego historyka / Nowak, Tomasz Andrzej 2008
19 Wyznaczniki biegu historii / Krasuski, Jerzy (1930-2009) 2008
20 Vademecum kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych / Dmowski, Rafał 2008
...