(1/3)
55 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
04.04  

[Hilfe]
  /
1 Zwischen Auslassung und Selbstkreierung. Die Teilnahme des Verfassers an Ereignissen und die Art und Weise ihrer chronikalischen Darstellung (an den Beispielen der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen schlesischen Quellen) / Mrozowicz, Wojciech (1958-) 2014
2 Jubelbüchlein und Denkschriften in Niederschlesien / Neß, Dietmar (1939-) 2012
3 Gregorianische Kalenderreform von 1582 / Steinmetz, Dirk 2011
4 Einwanderungsprobleme im Auswanderungsland: Das Beispiel der 'Ruhrpolen' / Klessmann, Christoph (1938-) 2011
5 Jahreszahlen an mittelalterlichen Baudenkmälern / Lavička, Roman 2009
6 Prolog und Epilog "temporis sanctis". Die Belagerung Kauens 1362 in der Beschreibung Wigands von Marburg / Kwiatkowski, Krzysztof 2008
7 Uwagi o chronologii względnej i absolutnej wczesnego i środkowego eneolitu na obszarze Polski południowo-wschodniej i zachodniej Ukrainy / Chmielewski, Tomasz 2008
8 Zur Einführung des Gregorianischen Kalenders in der Oberlausitz / Fröde, Tino (1973-) 2007
9 Chronologia polska / Włodarski, Bronisław [Hrsg.] 2007
10 Analiza dendrochronologiczna drewna pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Krakowie na Rynku Głównym po zachodniej stronie Sukiennic / Krąpiec, Marek 2006
11 Średniowieczne przyrządy do liczenia i odmierzania czasu z terenu Śląska / Firszt, Stanisław 2006
12 55 lat pracy nad krytyczną reedycją dziejów Polski Jana Długosza / Wyrozumski, Jerzy (1930-) 2006
13 Kalendarze świąt - elektroniczne metody ich opracowania / Wąsowicz, Henryk 2005
14 "Nomina abbatum monasterii Clarae Tumbae alias Mogiła" - przyczynek do krytyki "Liber Beneficiorum" Jana Długosza / Starzyński, Marcin 2004
15 Uwagi o apokryficznej kronice tzw. Prokosza / Boroń, Piotr 2004
16 O tym, jak kronikarz Thietmar w relacji o Bolesławie Chrobrym wspiął się na wyżyny obiektywizmu, czyli na tropie intencji autora w "świetle tekstu" / Rosik, A. 2004
17 "Kronika wszystkiego świata" Marcina Bielskiego. Pogranicze dyskursów / Śnieżko, Dariusz 2004
18 William z Malmesbury o wyroczniach słowiańskich / Słupecki, Leszek S. 2004
19 Die Chronologien von Leonhard Krenzheim (1532-1598) und Abraham Buchholzer (1529-1584) / Schott, Christian-Erdmann (1932-2016) 2004
20 Rola Rocznika augijskiego w rozwoju annalistyki polskiej i niemieckiej. / Jasiński, Tomasz (1951-) 2003
...