(1/11)
217 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
04.10  

[Hilfe]
  /
1 Der Einsatz räumlicher GIS-gestützter Modelle in der Historischen Demographie. Illustriert an einer Studie über den ersten demographischen Übergang in Preußen / Klüsener, Sebastian 2013
2 Die Bevölkerungsgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns im 17. bis 19. Jahrhundert als Forschungsproblem / Gehrmann, Rolf 2013
3 "Bevölkerungssoziologie" und Ethnizität: Historisch-demografische Minderheitenforschung in Österreich, ca. 1918-1938 / Pinwinkler, Alexander 2009
4 Młodzież lat osiemdziesiątych w świetle badań CBOS oraz wybranych analiz IBPM, MAW i KC PZPR / Kosiński, Krzysztof 2009
5 Wiejskie migrowanie na przestrzeni stu lat. Studium przypadku gminy Radgoszcz / Krzyżowski, Łukasz 2009
6 Problematyka liczebności ludności polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce / Eberhardt, Piotr (1935-) 2009
7 Obywatele muszyńscy w latach 1601-1833 / Przyboś, Kazimierz 2009
8 Statystyka w państwie demokratycznym / Szreder, Mirosław 2009
9 Dynamika i struktura małżeństw w województwie lubelskim jako wskaźnik przemian społeczno-gospodarczych / Gałka, Jadwiga 2009
10 Mieszkańcy Łomży w pierwszej połowie XIX wieku / Jemielity, Witold 2009
11 Przesuwanie się granicy narodowościowej polskiej i słowackiej / Kamocki, Janusz 2009
12 O możliwościach poznania pradziejowych jednostek miary długości / Gralak, Tomasz 2009
13 Spisy powszechne XXI wieku / Dygaszewicz, Janusz 2009
14 Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej / Kuklo, Cezary 2009
15 Spisy ludności w Polsce i na ziemiach polskich do 1939 r / Łukasiewicz, Juliusz 2009
16 Rozwój demograficzny miast na obszarze województwa śląskiego od XIII do XXI wieku / Kantor-Pietraga, Iwona 2009
17 Miasta w województwie łódzkim w latach 2000-2007 / Gierlich, Anna 2009
18 Rejestracja chorób w kościelnych księgach zgonów ziem chełmińskiej i michałowskiej w XVIII i pierwszej połowie XIX w / Zieliński, Marek G[rzegorz] 2009
19 Spisy powszechne ludności jako źródło informacji o przemianach demograficznych i społecznych / Kotowska, Irena 2009
20 Ludność Warszawy w XX wieku / Gawryszewski, Andrzej 2009
...