(1/1)
14 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
08.04.18  

[Hilfe]
  /
1 Leaving the ESSR. Sweden's Attempts at Repatriating the Estonian-Swedes from Soviet-Controlled Estonia, 1940-1941 / Kranking, Glenn Eric 2015
2 Exodus and Intelligence Operation. The Swedish Military and Estonia, Latvia and Lithuania, 1943-45 / Wolke, Lars Ericson 2014
3 History, Memory, and Identity in Post-Soviet Estonia. The End of a Collective Farm / Rausing, Sigrid 2004
4 Åter till släktens mark. En studie av markåterlämningen i Estlands svenskbygder efter Sovjetunionens sammanbrott / Hedin, Sigrid 2003
5 Från svenska till svenska i Estland / Kärk-Remes, Uile 2002
6 Mieszkańcy Szwecji w opinii polskiej drugiej połowy XVIII wieku / Majewska, Gabriela 2002
7 Estlandschwedentum vor dem Estlandschwedentum. Die Identifikation der "Küstenbewohner" vor der Geburt des Nationalbewußtseins / Jansson, Torkel 2000
8 Švedy ŭ gìstoryì i kul'tury belarusaŭ / Kotljarčuk, Andrèj 2000
9 Eestirootslased / Sarv, Ain 1999
10 Schweden und Schwedisch in Estland / Ohlsson, Stig Örjan 1999
11 Eibofolket eller Svenskarna på Estlands kuster och på Runö / Russwurm, C(arl) 1999
12 Die Geschichte der Estlandschweden / Stiller, Anja 1996
13 Rootsi mälestised Eestis. Lühike teejuht / Lepp, Hans 1994
14 Die Estlandschweden und ihre Umsiedlung ins schwedische Mutterland während des Zweiten Weltkrieges / Petersen, Herbert 1980