(1/4)
80 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 01.04  

[Hilfe]
  /
1 Zwischen Geschichte und Politik. Zur Historiographie des Teschener Schlesien / Nowak, Krzysztof (-1986-2003-) 2013
2 Geteilte Gesellschaft, geteilte historische Identitäten. Bemerkungen zur Historiographie des Teschener Schlesien / Spyra, Janusz (1956-) 2013
3 Das Teschener Schlesien als nationale und regionale Geschichtslandschaft. Tschechische, polnische, deutschsprachige und schlesische Perspektiven der Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert / Luft, Robert (1956-) 2009
4 Problematyka historyczna w piśmiennictwie księży diecezji sandomierskiej w XIX wieku / Firlej, Waldemar 2009
5 Die Tradition der historischen Regionalarbeit im Raum Aussig an der Elbe / Mikušek, Eduard (1946-) 2008 [2010]
6 Projekt "Słownika historyczno-geograficznego Inflant Polskich do roku 1772". Wstępne uwagi na temat koncepcji / Jeziorski, Paweł A. 2007
7 O pogłębione studia regionalne Małopolski w XIX i XX wieku / Świątek, Szczepan 2007
8 Śląsk jako przedmiot badań stanowych. Tradycje i perspektywy badawcze w historiografii niemieckiej, polskiej i czeskiej / Bahlcke, Joachim (1963-) 2007
9 Nation und Konfession in Großpolen zur Zeit des "Nationalitätenstreits" (1871-1914) : Bemerkungen zur deutsch- und polnischsprachigen Historiographie / Matwiejczyk, Witold 2006
10 Die neueste Geschichte der Diözese Ermland in der polnischen Historiographie nach 1945 / Kopiczko, Andrzej (1958-) 2006
11 Český ráj Josefa Pekaře a jeho současníků / Scheybalová, Jana 2006
12 Die vorrömische Eisenzeit und die römische Kaiserzeit in den nördlichen Sudeten. Die Quellenbasis und der Forschungsstand / Błażejewski, Artur 2006
13 "Dzieje Kujaw" - stan prac nad przygotowaniem i edycją syntezy / Karczewski, Dariusz 2006
14 Problematyka Prusów w badaniach Instytutu Mazurskiego w Olsztynie w pierwszych latach powojennych / Lewandowska, Izabela 2006
15 Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939) w literaturze proweniencji niemieckiej / Stępniak, Henryk 2005
16 Kariery pisarzy grodzkich w województwie sandomierskim w pierwszej połowie XVII wieku / Pielas, Jacek 2005
17 Stan badań nad źródłami o Policji Państwowej województwa lubelskiego z lat 1919-1939 / Siemak, Zbigniew 2005
18 Stan badań dziejów Podola okresu późnośredniowiecznego / Tomiłowicz, Ludmiła 2005/2006
19 Przeszłość Mazowsza w "Opisie starożytnej Polski" Tomasza Święcickiego [1774-1837] / Czerniawski, Jan 2005
20 Die Historiographie Polens in der Nachkriegszeit in Bezug auf das Glatzer Land / Ruchniewicz, Małgorzata (1970-) 2004
...