(1/2)
30 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Systematik:
13.02 - 01.05  

[Hilfe]
  /
1 Galicja w Księstwie Warszawskim. 200. rocznica. Kraków 5 grudnia 2007 / Chudzio, Hubert 2008
2 "Śląsk wielokulturowy: mit czy rzeczywistość" / Dworzak, Elżbieta 2008
3 Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Kościół rzymsko-katolicki na Warmii i Mazurach po 1945 r." Pisz, 13 czerwca 2007 r / Guzewicz, Wojciech 2008
4 Mazowieckie Towarzystwo Naukowe] 2008
5 Śladami Bismarcka na Pomorzu. Vademecum historyczno-turystyczne / Ellwart, Jarosław 2008
6 "Kujawy. Tradycja - tożsamość - świadomość". Konferencja naukowa w Inowrocławiu / Łaszkiewicz, Tomasz 2006
7 Konferencja "Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939-1945)" / Minczykowska, Katarzyna 2005
8 Kronika Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej za 2004 rok 2005
9 Konferencja "Goci na Pomorzu Środkowym" (28-29 października 2005 r.) / Borkowski, Jacek 2005
10 Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z serii "Prasa Podlaska w XIX-XXI wieku" nt. "Prasa szkolna i młodzieżowa południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza", pod patronatem starosty mińskiego Czesława Mroczka, Siennica, 15 kwietnia 2005 r / Grzegorczuk, Dariusz 2005
11 Sesja naukowa Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22-24 maja 2002 r / Epsztein, Tadeusz 2004
12 Konferencja "Polsko-niemieckie dziedzictwo archiwalne źródłem do badań historycznych nad regionem lubuskim", Zielona Góra - 14 października 2003 r / Stryjkowski, Krzysztof 2003/2004 [2004]
13 Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Początki 'władzy ludowej' w Piotrkowskiem", Piotrków Trybunalski 23 października 2002 roku / Ostalczyk, Bogumił 2003
14 Die frühere Starostei Draheim und die Stadt Tempelburg. Gemeinsames Seminar von Greifswalder und Stettiner Studenten im März 2002 / Porada, Haik Thomas (1972-) 2002
15 Grünberg - Weinbaustadt in Schlesien 2001
16 Sprawozdanie z konferencji naukowej "Stosunki polsko-żydowskie w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku", Czartoria 26-27 październik 2001 r / Gwardiak, Janusz 2001
17 Historia w działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej / Urbaniak, Andrzej 2001
18 Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: "Postawy i wzajemne stosunki grup etnicznych na Mazurach (XIV - XX w.)". Giżycko, 10-13 czerwca 1999 r. / Sekta, Jan 2000
19 Sprawozdanie z konferencji naukowej "Przeszłość i przyszłość powiatu chojnickiego" (Chojnice, 12 grudnia 1998 r.) / Knopek, Jacek (1969-) 1999
20 Sesja polsko-czeskiej Komisji do Spraw Badań Ziemi Kłodzkiej / Pregiel, Piotr 1998
...